Hřiště Juliánov - rozšíření
nevítězný
Zuzana Valíková
3 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Židenice
2021
488 líbí se mi
943 kladných hlasů

Revitalizace a rozšíření stávajícího hřiště, které kapacitně sídlišti nedostačuje.

Dobrý den, ráda bych navrhla projekt na úpravu a rozšíření hřiště v Juliánově. Hřiště mezi domy Krásného a Souběžná bylo postaveno před více jak deseti lety. Za tuto dobu se sídliště hodně obměnilo a přibyla spousta dětí. Vzhledem k tomu, že je prolézačka pro děti zajímavá a lákavá, je stále plná dětí. Kapacitně však neodpovídá množství dětí, které si na hřišti hrají a dětí v sídlišti vůbec. Myslím si, že by si zasloužilo rozšíření o nové herní prvky a úpravu terénu kolem stávajícího hřiště. Také stávající lavičky nejsou dostačující kapacitou i rozmístěním. Součástí úpravy hřiště by měla být i dostatečná kapacita odpadkových košů. V dnešní elektronické době se také šíří informace o hřištích v Brně a do Juliánova začínají dojíždět i rodiče z jiných částí. Přetlak na hřišti je patrný každý den a s teplejším počasím budou počty dětí narůstat. Jsem přesvědčená, že děti, rodiče i samotné sídliště, by si zasloužilo zvětšení herní plochy a přidání herních prvků. Navrhovaný projekt by měl pojmout více dětí ze sídliště a jeho okolí.
Prolézačka je dětmi velice oblíbená a pokud její životnost dovolí, je možné ji ponechat a doplnit dalšími prvky. V opačném případě navrhuji podobnou centrální prolézačku, která by byla doplněná houpačkami, skluzavkami a lanovými prvky. Také pískoviště by si zasloužilo renovaci a přidání laviček. U stávajícího jsou pouze 2. Stejně tak je v parku nedostatečný počet odpadkových košů, které neustále přetékají a odpadky vypadávají. Na provozních výdajích projektu se bude finančně podílet městská část.
Shrnutí projektu:
- centrální herní prvek s tobogány
- herní prvky pro malé děti (skluzavky, prolézačky)
- pískoviště vč. zastínění
- houpačky
- zapuštěná trampolína
- dostatek laviček a odpadkových košů

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hřiště v Juliánově je místem setkávání nejenom dětí a rodičů, ale i ostatních obyvatel. Je umístěno mezi domy a kolem jsou vzrostlé stromy. Zvelebení prostoru ocení všichni z okolí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Herní prvky, lavičky, odpadkové koše, úprava terénu 1 3 000 000 3 000 000
Na provozních výdajích projektu se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti