Cyklostezka Vozovna Komín - Centrum (PD)
neproveditelný
Petr Novák
1 000 000 Kč (navržený)
Doprava
BRNO
2021

Příprava projektové dokumentace cyklistických opatření ke zpříjemnění cesty na kole ze západu Brna do jeho centra.

Město Brno dlouhodobě nezvládá naplňovat cyklogenerel, tímto projektem bychom vyřešili dvě z cyklostezek z cyklogenerelu.
Projekt zahrnuje návrh na vybudování seperátních cyklopruhů po ulicích a cyklostezek mimo ulice v přiloženém obrázku.

Cyklisté z Bystrce, Komína, Jundrova, Žabovřesk, Stránice i Veveří se do centra dostanou pohodlně i bezpečně, jelikož budou vedeni po méně frenkventovaných silnicích, odděleně od ostatní dopravy.

Cyklostezka bude dopravně provázána i se stávajícími cyklostezkami/stezkami populárními mezi cyklisty: Svratecká cyklostezka, Královopolská cyklostezka, Wilsonův les, Kraví hora, Hrnčířská, cyklopruhy na Úvoze, Obilný trh, Masarykova čtvrť, Česká, park pod Špilberkem.

V první fázi proběhne studie na konkrétní podobu cyklostezky na jednotlivých ulicích, správná kombinace cyklopruhů, piktogramů a cyklo/pěších stezek.
V druhé fázi vznikne dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (pokud bude nutné).

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: zvýšení bezpečnosti cyklistů
zkrácení cestovní doby cyklistů
propagace kola na cestu do práce/školy
pozitiva cyklistické dopravy:
• bezhlučnost,
• nulové emise,
• větší přístupnost než automobil,
• flexibilita v dopravním provozu,
• nenáročnost finanční i prostorová,
• dostupnost pro všechny věkové kategorie obyvatel,
• není třeba žádné oprávnění (pro všechny),
• úspora cestovního času na krátké vzdálenosti,
• aktivní odpočinek,
• pozitivní dopad na zdraví člověka

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
projektová dokumentace 1 1 000 000 1 000 000
- 0
Cena celkem: 1 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Podle zákresu do mapového podkladu je cyklotrasa vedena ulicemi v k.ú. Žabovřesky (Stránského, Haasova, Fanderlíkova, Slezská, Marie Steyskalové, Sirotkova a Žižkova-část), v k.ú. Veveří (Žižkova-část, Resslova, Konečného nám., Jiráskova, Gorkého, Bratří Čapků, Jaselská a Údolní) a v k.ú. Město Brno (Marešova, Komenského nám. a Joštova). Kromě účelové komunikace ve Wilsonově lese (správa Veřejná zeleň města Brna, p.o.) se jedná o místní komunikace ve správě spol. Brněnské komunikace, a.s. proveditelný
Odbor dopravy Pro danou lokalitu je zpracována projektová dokumentace prověřovací studie "CS Svratecká-Stránského", která řeší cyklistické propojené předmětné lokality. neproveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor zdraví V případě, že se bude jednat o smíšenou stezku (cyklo/pěší) je při projektování a realizaci nutno respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také případný výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor sportu proveditelný
MČ Brno - Žabovřesky Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný