VODÁCI NA RIVIÉŘE
nevítězný
Jakub Němec
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - střed
2021
466 líbí se mi
854 kladných hlasů

Vybudování zázemí z unimobuněk pro vodáky na Riviéře, včetně pořízení příslušenství a kompletního vybavení na trénink, opravy a výuku.

Od roku 1959 byl v navrhovaném úseku řeky pořádán Veletržní pohár ve vodním slalomu. Tato aktivita byla přerušena v období provozu prodejní burzy v 90. letech minulého století. Po ukončení provozu burzy byla činnost znovu v tomto prostoru obnovena, jelikož se jedná o jedno z mála míst, kde je na území města možná jízda na proudící vodě.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zájem o výcvik na proudící vodě je značný a je počítáno s volným přístupem veřejnosti. Rovněž bude možné opět pořádat závody ve vodním slalomu. V minulých letech zde proběhlo například mistrovství ČR žáků. V případě, že v budoucnosti dojde k realizaci vodáckého kanálu v Pisárkách zůstane tento projekt pro svoji bezpečnost vhodný i nadále pro širokou veřejnost bez vstupného.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
buňky (se zázemím a případným skladem kajaků) 1 2 100 000 2 100 000
vybavení (tyče, vybavení na servis kajaků, cvičící pomůcky) 1 600 000 600 000
údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti