Digitální tabule odjezdů - Dělnický dům
realizovaný
Štěpán Juránek
1 450 000 Kč (navržený)
1 091 908 Kč (realizační)
Doprava
Brno - Židenice
2021
2326 kladných hlasů
Dopravní podnik města Brna

Dělnický dům je významný přestupní uzel MHD zejména pro obyvatele Židenic, Líšně a Vinohrad, kteří jedou z centra domů. Díky jednomu z nejhezčích výhledů na Brno z Bílé hory, jej ale ocení i mnozí další.

Tabule s odjezdy se již osvědčily, šetří nám čas strávený luštěním papírového jízdního řádu a místo tlačení se stačí z dálky podívat a máme jasno. Jsou již i na mnoha menších zastávkách. Pojďme je doplnit i na tuto významnou. Děkuji všem, kteří se rozhodnou tento projekt podpořit.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Digitální tabule s odjezdy se již staly standardem moderní městské dopravy. Ocení je všichni obyvatelé využívající MHD. Udělejme si výlet na Bílendu zase o něco příjemnější 🙂

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Dopravní podnik města Brna, a.s. (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Plánuje se schůzka se zástupci realizátora projektu z Dopravního podniku města Brna, a.s. za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
březen 2022 Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem Brnem a realizátorem projektu Dopravním podnikem města Brna, a.s.
duben 2022 Probíhá zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.
květen 2022 Dopravní podnik města Brna, a.s. podal projektovou dokumentaci k vyjádření příslušným orgánům.
červen 2022 Dopravní podnik města Brna, a.s. provádí kompletaci dokumentace.
červenec 2022 Probíhá zadávací řízení na zhotovitele.
srpen 2022 Probíhají přípravné práce na realizaci zakázky.
září 2022 V souvislosti s koordinačním harmonogramem uzavírek v Brně bude realizace zakázky probíhat v průběhu měsíce října 2022.
říjen 2022 Práce na realizaci projektu úspěšně pokračují.
listopad 2022 Dne 22. 11. se konalo slavnostní uvedení do provozu.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 1 091 908 1 091 908
Cena celkem: 1 091 908 Kč

Posouzení proveditelnosti