Kluziště #Bzzzukot
neproveditelný
Petr Kunc
4 990 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Židenice
2022

Sezónní mobilní kluziště 30x15 m v areálu #Bzzzukot. Využívat by jej mohli nejen obyvatelé Židenic, ale i Vinohrad, Líšně nebo Slatiny a také by sloužilo pro základní školy či individuální sport.

Sportovní areál na ulici Líšeňské je v zimě využíván omezeně. Protože zimní sportoviště, a zejména kluziště, v naší městské části chybí, nabízí se možnost jej zřídit zde. Areál má své venkovní osvětlení, sociální zařízení, kavárnu a je dobře dopravně dostupný. Kluziště by zde bylo umístěno jen po dobu zimní sezóny, kdy není hřiště využíváno. V letních měsících by zde zůstala travnatá plocha. Rozměr kluziště je 30x15 m s chladícím agregátem 121kW s provozní teplotou do 15°C. Součástí služeb by bylo broušení a půjčovna bruslí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejné kluziště by sloužilo obyvatelům několika městských částí a současně by jej mohly využívat školy či skupiny ke kolektivním nebo individuálním sportům.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Kompletní dodávka kluziště 40x20m vč. chlazení, mantinelů, projektu a provozních revizí. 1 3 750 000 3 750 000
Přípojka NN 180A 1 150 000 150 000
Zařízení pro úpravu povrchu ledu (fréza) 1 550 000 550 000
sezónní provoz 3 180 000 540 000
Cena celkem: 4 990 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Stabilizovaná plocha ZR z aktuálně platného územního plánu umožňuje existenci rekreačních areálů. Kluziště je tedy v souladu s touto plochou. Musí být však umístěno mimo prvky ÚSES. V případě realizace za platnosti nového územního plánu je projekt proveditelný pouze jako stavba dočasná po splnění podmínek pro stavby dočasné dle regulativů uvedených v závazné textové části. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Cenově podhodnoceno. neproveditelný
Odbor dopravy Dle Územního plánu města Brna umístěno v ploše zeleně, nemáme připomínek. proveditelný