Zelený vnitroblok pro Královo Pole
neproveditelný
Tereza Chladilová
4 950 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2022
449 líbí se mi

Cílem projektu je revitalizace zanedbaného, avšak prostorného a slunného veřejného vnitrobloku mezi ulicemi Mánesova a Palackého třída. Zahrnuje výsadbu stromů, keřů a okrasných dřevin, zbudování laviček, sdílených záhonů a drobných herních prvků.

Kvalita života ve městě je ovlivňována vlastnostmi volného, nezastavěného prostoru. Ten v Králově Poli významně reprezentují vnitrobloky- zvláště ty veřejně přístupné. Poskytují všem věkových generacím možnost k relaxaci a trávení volného času v příjemném a kultivovaném prostředí. Jsou zelenými plícemi města a poskytují v letních měsících chladivé oázy a úkryt před rozpálenými ulicemi. Cílem navrhovaného projektu je revitalizace zanedbaného, avšak prostorného, veřejně přístupného vnitrobloku mezi ulicemi Mánesova a Palackého třída v Králově Poli. V rámci rekultivace bude prostor citlivě navržen a koncipován tak, aby poskytoval prostor pro relaxaci místních obyvatel všech generací. Vnitroblok bude upraven do promyšlené, moderní parkové úpravy. Zahrnuje výsadbu stromů, keřů a okrasných dřevin. Vzhledem k dobrým slunečním podmínkám bude vhodné i umístění několika vyvýšených sdílených záhonů pro pěstování květin, bylinek, či užitkových plodin. Budou zde zbudovány lavičky, odpočívadla a také drobné herní prvky pro nejmenší - zastíněné pískoviště, či rámové houpačky. Vše bude propojeno citlivě drobnou sítí cestiček. Součástí realizace bude také vybudování pítka s vodou, které bude zároveň přípojným bodem pro zalévání květináčů a květin.
Dejme společně šanci vytvořit novou zelenou plochu v husté zástavbě domů.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Kvalita života ve městě je ovlivňována vlastnostmi volného, nezastavěného prostoru. Ten v Králově Poli významně reprezentují veřejně přístupné vnitrobloky. Poskytují všem věkových generacím možnost k relaxaci a trávení volného času v příjemném prostředí. V rámci rekultivace bude vnitroblok navržen tak, aby poskytoval prostor pro relaxaci místních obyvatel všech generací. Budou vysázeny nové stromy, dřeviny, pořízeny sdílené vyvýšené záhony. Pro nejmenší děti budou pořízeny drobné herní prvky.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy 1 1 250 000 1 250 000
Lavičky, odpočívadla, mobiliář vnitrobloku 1 850 000 850 000
Herní prvky (houpačky, pískoviště, prolézačky) 1 800 000 800 000
Výsadba zeleně 1 700 000 700 000
Zpracování projektové dokumentace 1 150 000 150 000
Vyvýšené záhony 1 200 000 200 000
Pítko 1 400 000 400 000
Péče o dřeviny a keře, údržba parkového mobiliáře, kontrola a údržba herních prvků 3 200 000 600 000
Cena celkem: 4 950 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Vnitrobloky v plochách bydlení mají sloužit dle územního plánu pro každodenní rekreaci obyvatel, zeleň a hřiště. Navrhovaná revitalizace je zde tedy přípustná. proveditelný
Majetkový odbor Projekt byl umístěn dle identifikace na pozemky p.č.1329/1,1329/5, 5303/2 a 5303/3 v k.ú. Královo Pole. Pozemky jsou majetkem města bez jakéhokoliv omezení. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor implementace evropských fondů Odbor implementace evropských fondů nemá námitky proti realizaci projektu revitalizace vnitrobloku při ulici Mánesova. Navržený projekt nezasahuje do žádného městem realizovaného projektu spolufinancovaného z evropských nebo národních dotací.  proveditelný
Odbor dopravy Z hlediska koncepce dopravy nemáme námitek, projekt je umístěn v ploše bydlení. Nezasahuje do plánované dopravní stavby. proveditelný
MČ Brno - Královo Pole Městská část se v požadovaném termínu nevyjádřila. neproveditelný