Onkologicky léčené děti v Brně - II.
v realizaci
Irena Vlahovičová
3 200 000 Kč (navržený)
Děti
BRNO
2022
597 líbí se mi
4140 kladných hlasů

Pojďme společně pokračovat v podpoře projektů pro rodiny s dětmi a mladistvými léčenými na dětské onkologii v Brně.

Život dítěte s nádorovým onemocněním se od základu změní a nastane nový život s diagnózou – život plný nejistoty, obav a strádání, ale také život plný nových hodnot, přátel a zážitků.

150 dětí a mladistvých se každý rok léčí na dětské onkologii v Brně.

Vytvářením projektů zaměřených na cílenou pomoc rodinám s léčenými dětmi a mladistvými podpoříme vyrovnávání se s následky zhoubného onemocnění. Rádi bychom tuto problematiku přiblížili široké veřejnosti.

Na základě dobrých zkušeností s již realizovaným projektem v roce 2021 bychom rádi pokračovali s komplexní podporou péče o onkologicky nemocné děti, která by zahrnovala terapie, výživové poradenství, vzdělávací programy, zajištění volnočasových aktivit, asistenční služby, rehabilitační a edukační pomůcky.

Pojďme společně zkvalitnit a zpříjemnit život těchto dětí a jejich rodin.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Komplexní podpora rodin s dětmi, jimž bylo diagnostikováno zhoubné onemocnění a osvěta veřejnosti.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2023 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 24.ledna 2023).
únor 2023 Probíhají jednání s navrhovatelem projektu za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
únor 2023 Byla zpracována zadávací dokumentace, která bude 1. března předložena ke schválení Radě města Brna.
březen 2023 Rada města Brna schválila vypsání výběrového řízení, které bylo obratem vypsáno.
duben 2023 Zájemci podali své nabídky do výběrového řízení, následně se sejde hodnotící komise k posouzení nabídek.
květen 2023 Rada města Brna vybrala realizátora projektu. Přistupuje se k podpisu.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti