Onkologicky léčené děti v Brně - II.
v realizaci
Irena Vlahovičová
3 200 000 Kč (navržený)
Děti
BRNO
2022
597 líbí se mi
4140 kladných hlasů

Pojďme společně pokračovat v podpoře projektů pro rodiny s dětmi a mladistvými léčenými na dětské onkologii v Brně.

Život dítěte s nádorovým onemocněním se od základu změní a nastane nový život s diagnózou – život plný nejistoty, obav a strádání, ale také život plný nových hodnot, přátel a zážitků.

150 dětí a mladistvých se každý rok léčí na dětské onkologii v Brně.

Vytvářením projektů zaměřených na cílenou pomoc rodinám s léčenými dětmi a mladistvými podpoříme vyrovnávání se s následky zhoubného onemocnění. Rádi bychom tuto problematiku přiblížili široké veřejnosti.

Na základě dobrých zkušeností s již realizovaným projektem v roce 2021 bychom rádi pokračovali s komplexní podporou péče o onkologicky nemocné děti, která by zahrnovala terapie, výživové poradenství, vzdělávací programy, zajištění volnočasových aktivit, asistenční služby, rehabilitační a edukační pomůcky.

Pojďme společně zkvalitnit a zpříjemnit život těchto dětí a jejich rodin.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Komplexní podpora rodin s dětmi, jimž bylo diagnostikováno zhoubné onemocnění a osvěta veřejnosti.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2023 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 24.ledna 2023).

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti