Zpevnění bahníčka u Maloměřického mostu
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Lukáš Janků
1 650 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Maloměřice a Obřany
2022
404 líbí se mi
1066 kladných hlasů

Hlavní fotky jsou za sucha, tak to vypadá celkem v pohodě, ale jakmile sprchne, každý se tam brodí v bahně.

Jde o zhruba 150 metrů dlouhou cestu podél řeky mezi Maloměřickým mostem a Franzovou ulicí. Oficiálně se jedná o stezku číslo 5 mezi Krakovem a Vídní. Aktuálně je to jedno z nejslabších míst této stezky v Brně. Po dešti se tam člověk brodí v bahně. Většina lidí to objíždí po Selské ulici. Zbytečně. Ale není se jim co divit. Zároveň uznejme, že se na tohle místo asfalt nehodí. Pojďme to tedy zpevnit zámkovou dlažbou - takovou, která má minimum hrbolů, ať je to bez problému průjezdné i na silničním kole. Samozřejmě to bude lepší pro všechny - i pro chodce.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Na kole nebude nutné vše objíždět po Selské ulici, ale stezka bude kontinuálně pokračovat podél řeky.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Příprava podkladu a zpevnění zhruba 450 metrů čtverečních 1 1 500 000 1 500 000
Údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 650 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy K projektu Zpevnění bahníčka u Maloměřického mostu uvádíme, že je na tuto část a další navazující úsek zpracován investiční záměr - Cyklistická stezka Valchařská - Olší. Navrhovaný projekt je jeho součástí. Nicméně z hlediska koncepce dopravy nedoporučujeme realizaci po etapách, tzn. že by se v rámci PARO udělal pouze tento úsek, proto by mělo dojít k realizaci celého investičního záměru. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Pokud se jedná o změnu povrchu v rámci již existující komunikace, je projekt z hlediska územního plánu, respektive nadřazené územně plánovací dokumentace (vymezen koridor Územní systém ekologické stability) a protipovodňová opatření POP) přípustný. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí Stezka vede v prostoru údolní nivy řeky Svitavy. Vodní toky a údolní nivy jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, významnými krajinnými prvky, které jsou chráněny před poškozováním a ničením. Podél vodního toku je dle platného Územního plánu města Brna vymezen regionální územní systém ekologické stability – biokoridor. Zámková dlažba stejně jako asfalt není vhodným materiálem. Stezka musí být obnovena pouze jako mlatová nebo přírodní štěrková nebo šotolinová. K projektu bude nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. proveditelný
Odbor investiční Doporučujeme navýšení celkové ceny na 1 500 000 Kč. Město eviduje v dané lokalitě investiční záměr "Cyklistická stezka Valchařská – Olší ( MČ Brno – Maloměřice a Obřany ) " V daném území se nachází Technické sítě (plynovod, kanalizace, VO) nutno ochránit dle požadavků správce. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství, popř. pokud se bude jednat o smíšenou stezku (cyklo/pěší) je při projektování a realizaci nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.), V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
MČ Brno - Maloměřice a Obřany Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný