Ze Stránské skály bezpečně do Líšně
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Lukáš Janků
1 190 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Židenice
2022
456 líbí se mi
1255 kladných hlasů

Stačilo by opravit díry v docela širokém chodníku a rozdělit ho tak, že by třetina byla pro chodce a dvě třetiny pro cyklisty. Malé části onoho chodníku nepatří Brnu, ale to předpokládám nemá v tomto případě vliv..?

Stručné info:
Řidiči, nebudou se vám tam plést cyklisti.
Cyklisti, nebudou se vám tam plést řidiči. (Ke kompletní opravě povrchu potom hecneme Brno.)
Chodci, i když vás tam projdou jednotky denně, část chodníku pro vás zůstane.

Podrobné info:
Jedná se o docela široký chodník vedoucí od Stránské skály až k Novolíšeňské ulici. Podobně je řešená Kníničská ulice, už roky. V tomto případě jde o trochu odlehlou část Brna, takže tam ani téměř nikdo nechodí. Vím o několika lidech, kteří se vracejí domů na kole přímo po Jedovnické ulici. Tam bych si to teda nelajzl. Jednoduchým řešením celé situace je povolení vjezdu pro cyklisty na zmíněný široký chodník. Můžeme ho rozdělit čárami třeba v poměru 1/2 (užší část pro chodce, širší pro cyklisty). Chodník je už dle pohledu velmi velmi starý. Opravovat ho celý by bylo drahé. Pro začátek stačí jen zalít díry (je jich cca 125! 50 je nutné opravit určitě) a srovnat. Dále vytvořit nájezdy a sjezdy na začátku, na konci a u dvou odboček. U Novolíšeňské asi napojení k semaforu.
Dokonce jsem viděl někoho jet po silnici i směrem dolů - tam úplně nevím, jak vymyslet nájezd, ale i tak může být stezka obousměrná, pro ty, co pojedou od Líšně ke Stránské skále.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Jednoznačně bezpečnost. Divím se, že si někdo troufne jet nahoru po Jedovnické ulici.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zpěvnění děr a spárů na starém asfaltu (na pozemcích města Brna) 100 5 000 500 000
Nájezdy a sjezdy (začátek, konec, odbočky) 6 50 000 300 000
Rezerva projektu 1 300 000 300 000
Údržba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 1 190 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor 18 parcel z celkového množství 80 parcel není v majetku města, možné realizovat pouze na majetku města Brna. proveditelný
Odbor investiční Upozorňujeme, že by byla vhodnější kompletní rekonstrukce namísto navržené částečné. proveditelný
Odbor zdraví V případě, že se bude jednat o smíšenou stezku (cyklo/pěší) je při projektování a realizaci nutno respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také případný výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor dopravy Z hlediska koncepce dopravy upozorňujeme na skutečnost, že se v území nachází stavba VMO Ostravská radiála, proto nesouhlasíme s žádnými stavebními úpravami. Pokud by se průjezd cyklistů řešil pouze značkou povoleného vjezdu cyklistů, lze souhlasit. proveditelný
MČ Brno - Židenice Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
MČ Brno - Líšeň Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný