Lesopark před řečkovickým hřbitovem
nevítězný
Filip Hrůza
5 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2022
1937 kladných hlasů

Hlavním cílem projektu je veřejné prostranství před řečkovickým hřbitovem decentně upravit a zkrášlit při zachování dosavadního zeleného a decentního charakteru a zpřístupnit jej na základě charakteru dosavadního pohybu obyvatel na tomto území.

Veřejný prostor před řečkovickým hřbitovem, který je z hlediska plochy značný (cca. téměř 6000 m2), je dnes tvořen neucelenou a chaotickou kombinací neupraveného vstupního prostoru, příchozích cest a parkoviště, a zeleně od vyloženě travních ploch a porostů až po stromy. Vzhledem k tomu, o jaký prostor se jedná z hlediska charakteru místa i aktuálních podmínek, nabízí se tento prostor decentně zkultivovat nejen s ohledem na jeho umístění jako vstupní brána na hřbitov, ale také prostor pro odpočinkové aktivity a hlavně zelený charakter lokality.

Hlavní ideou projektu je zachování charakteru dané lokality, tedy zachování stávající zeleně a její doplnění prostřednictvím výsadby dalších stromů (v ose ke vstupu do parku například lipová alej, v zadní části dále například i nové ovocné stromy apod.). Dále kultivace vstupního prostoru na hřbitov a přilehlého parkoviště. Projekt také navrhuje doplnění cestiček mlatového charakteru vycházeje primárně z již přítomných cestiček vzniklých přirozeným pohybem obyvatel doplněných o několik dalších včetně doplnění laviček přírodního charakteru (sedací hranoly) a parkovými lavičkami pro možnost odpočinku či rozjímání v souvislosti s přítomností přilehlého hřbitova. V odlehlejší části by pak odpočinkový charakter parku mohly doplnit také rámové houpačky pro rodiny s dětmi.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zkrášlení dosud neupraveného a neuceleného veřejného prostranství při zachování dosavadního zeleného a decentního charakteru lokality. Dalším přínosem projektu je zpřístupnění tohoto místa na základě charakteru dosavadního pohybu obyvatel na tomto území. Projekt je určen pro všechny místní obyvatele všech věkových kategorií, ale také návštěvníky místního hřbitova mimo městskou část.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výsadba nových stromů 50 5 000 250 000
lavičky a sedací hranoly 24 10 000 240 000
rámové houpačky 2 25 000 50 000
odpadkové koše 6 8 000 48 000
Zemní práce, terénní a vegetační úpravy zeleň 1 4 212 000 4 212 000
Přemístění VO 2 100 000 200 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 0 0 0
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti