Brno-sever třídí
nevítězný
Martin Širůček
1 779 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - sever
2022
514 kladných hlasů

Regenerace, rozšíření a zkulturnění kontejnerového stání na tříděný odpad. Smyslem je navýšení počtu kontejnerů pro plast a papír, včetně gabionu s popínavými rostlinami v oblasti Brno-sever.

Díky navýšení počtu kontejnerů pro tříděný odpad dojde k navýšení sběrné kapacity a snížení produkce směsného odpadu v lokalitě Brno-sever, zejména oblasti Merhautovy ulice (konkrétně kontejnerové stání na ulici Jugoslávská X Hoblíkova, Merhautova X Zdráhalova, či jiné vhodné místo). Díky přidání gabionu s popínavými rostlinami kolem kontejnerů a zastřešení dojde ke snížení znečistění v tomto prostranství, zejména při větrném počasí (tomu napomůže i samotné zvýšení kapacity sběrných nádob, kdy občané nebudou nuceni odkládat tříděný odpad vedle sběrných nádob). Lidé by rádi třídili, ale kapacita je nedostatečná a často je tak u sběrných nádob velký nepořádek.
Díky úpravám (gabion a vysazení popínavých rostlin), dojde rovněž ke zkulturnění stávajícího stavu. Využity mohou být i popínavé rostliny, díky čemuž dojde k alespoň drobnému zvýšení zeleně na frekventované ulici a celkovému
zkulturnění sběrných míst.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Stakeholdery tohoto projektu jsou obyvatelé Brno-sever, ale i občané jiné části města, kteří do této lokality často sváží tříděný odpad. Projekt je prospěšný ekologicky - navýšení kapacity vytříděného odpadu, nedochází ke znečišťování okolí kontejnerového stání díky přeplněným sběrným nádobám v kombinaci se silným větrem či liknavostí občanů. Rovněž dochází k růstu zeleně díky popínavým rostlinám.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
plastový kontejner 1100 l (plast) 3 24 000 72 000
plastový kontejner 1100 l (papír) 3 24 000 72 000
práce na zasazení gabionu 3 150 000 450 000
materiál 3 300 000 900 000
rostliny 3 60 000 180 000
projektová dokumentace 1 60 000 60 000
údržba 3 15 000 45 000
Cena celkem: 1 779 000 Kč

Posouzení proveditelnosti