Přechod za nemocnicí
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Lukáš Janků
90 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Bohunice
2022
315 líbí se mi
399 kladných hlasů

Chybějící přechod pro chodce.

Ze spousty míst, kde chybějí přechody, vybírám přejití odbočky v ulici Kamenice mezi záchranou službou a univerzitou. Samozřejmě, že když pojede sanitka, tak počkáme (jako kdekoliv jinde), ale jinak by tam byl přechod fajn. Chodník je v daném místě již snížen, jen ten přechod chybí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Bezpečnější přejití silnice.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Namalování přechodu 1 20 000 20 000
Značky 5 3 200 16 000
Rezerva 1 30 000 30 000
Údržba přechodu (to bude určitě potřeba i kvůli ZZS JMK) 3 8 000 24 000
Cena celkem: 90 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor dopravy V rámci investičního záměru "Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ", který je zařazen do závazného plánu, je v křižovatce ulic Studentská a Kamenice navrženo zřízení světelné signalizace (semaforu). Projekt je tedy součástí schváleného investičního záměru. proveditelný
MČ Brno - Bohunice Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný