Bezpečné Koliště
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Martin Kejklíček
3 800 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2022
477 líbí se mi
1154 kladných hlasů

Navrhujeme vybudování bezpečného obousměrného cyklopruhu, který povede parkem Sady Osvobození a parkem Koliště souběžně s rušnou ulicí Koliště, kudy denně projede několik desítek tisíc aut.

Tato trasa má za cíl poskytnout řidičům plynulý průjezd ulicí Koliště, nabídnout cyklistům a koloběžkařům bezpečné a pohodlné spojení mezi Moravským a Malinovským náměstím a zanechat přilehlý park bezpečný pro pohyb dětí a chodců, protože cyklisté nyní mohli legálně projíždět parkem, ale není to dostatečně bezpečné řešení, navrhujeme udělat úpravy, které jasně vymezí prostor pro chodce a cyklisty a zároveň nabídne kvalitní povrch pro pohyb na kolech a koloběžkách.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zajištění bezpečnosti dětí v parku, chodců a cyklistů při pohybu po rušné páteřní ulicí v centru Brna.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 500 000 500 000
Stavební úpravy 1 2 500 000 2 500 000
Rezerva 1 200 000 200 000
Údržba stezky a zeleně 3 200 000 600 000
Cena celkem: 3 800 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje V lokalitě platí podrobnější územně plánovací dokumentace Regulační plán Městské památkové rezervace Brno. V ploše městské zeleně parkové(dle vyhlášky č.28/2006) jsou zde přípustné cyklistické stezky pouze za podmínky jejich vyznačení ve výkrese C02 - Hlavní výkres funkčního a prostorového uspořádání území (M 1:1000). Tyto prvky regulace prostorového a funkčního uspořádání jsou závazné. Cyklistická stezka zde vyznačena je, v případě realizace je tedy nutné ctít její polohu a respektovat další omezení, že v plochách komunikací a prostranství místního významu regulační plán nepřipouští asfaltové povrchy komunikací. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí Lokality Koliště I – Dům umění, Koliště II – pomník, Koliště III – Janáčkovo divadlo, jsou vedeny v „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně, jejichž plošný rozsah ploch nesmí být zmenšen“. Seznam je přílohou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Cyklostezky je možné vést plochami nejvýznamnější zeleně pouze v souladu s Regulačním plánem Městské památkové rezervace Brno. proveditelný
Odbor investiční V daném území se nachází technické sítě, nutno ochránit dle požadavků správce. Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
Odbor zdraví V případě, že se bude jednat o smíšenou stezku (cyklo/pěší) je při projektování a realizaci nutno respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také případný výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu a požaduje jako podmínku předložení projektové dokumentace. proveditelný