Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Kateřina Puczoková
5 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Medlánky
2022
385 líbí se mi
2652 kladných hlasů

Pomozte nám postavit vysněnou klubovnu pro děti i seniory v Medlánkách! Vyřešíme tak zoufalou potřebu navýšit kapacity prostor pro volnočasové aktivity a vytvoříme kvalitní zázemí pro medlánecké spolky v blízkosti příjemného přírodního prostředí.

V současné době je na území městské části zoufalý nedostatek prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, jejichž počet neustále přibývá. V Medlánkách aktuálně působí několik spolků věnujících se dětem. Všechny narážejí na nedostatečné zázemí pro svoji činnost. V této lokalitě staré zástavby je také velké množství seniorů, kteří by přivítali prostory pro svou činnost v dopoledních hodinách v dochozí vzdálenosti od svého bydliště.

Nyní máme jedinečnou možnost na pozemku ve vlastnictví města Brna postavit domek se dvěma klubovnami, které by medlánecké spolky mohly sdílet. Pozemek se navíc nachází v blízkosti medláneckých hřišť a rybníku a tudíž se jedná o ideální propojení. Chceme především pro děti vytvořit hezké místo, ke kterému by mohly mít vztah a chtěly zde trávit svůj volný čas. Pro seniory potom příležitost setkat se na "čaji o desáté", aniž by se museli scházet v pro ně místně i finančně hůře dostupných restauracích.

Objekt doplní uliční řadu stávajících rodinných domů na ulici Rysova. Dle platného územního plánu je tento pozemek pro tento typ budovy přípustný. Objekt bude napojen na stávající elektrické vedení, vodovod a kanalizaci. V objektu bude umístěno mimo vlastních kluboven také potřebné zázemí (kuchyňka, úložné prostory, sociální zařízení). Místnosti budou variabilní pro potřeby různých věkových skupin a druhů aktivit.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Tento projekt je určen spolkům z Medlánek a blízkého okolí. Zájem o volnočasovou činnost je v této městské části obrovský, ale zázemí je nedostatečné. Nově vzniklá stavba by vytvořila především prostor pro pravidelné setkávání dětí a seniorů. Mohla by ale sloužit i dalším občanům například v rámci různých přednášek, promítání apod. Vzniklé zázemí by ulehčilo činnost mnoha dobrovolníkům pracujícím s dětmi a zlepšilo občanskou vybavenost městské části.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Budova s klubovnami 1 4 500 000 4 500 000
Projektová dokumentace 1 500 000 500 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část 0
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemek p.č. 1610 v k.ú. Medlánky náleží dle územního plánu do plochy čistého bydlení. V současné chvíli jde o veřejné prostranství s dětský hřištěm. Klubovna je realizovatelná za podmínky, že bude umístěna jako stavba dočasná a splní podmínky pro tyto stavby dle vyhlášky č. 2/2004. Současně zde platí podrobnější územně plánovací dokumentace Regulační plán MČ-Medlánky.  proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Upozorňujeme, že je potřeba počítat s dobudováním přípojek kanalizace a vodovodu. Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví U novostaveb je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace. proveditelný
Odbor dopravy Z hlediska koncepce dopravy nemáme připomínek. proveditelný
MČ Brno - Medlánky Městská část souhlasí s realizací projektu a s uhrazením finančních prostředků na správu a udržitelnost projektu. proveditelný