Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách
v realizaci
Kateřina Puczoková
5 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Medlánky
2022
3208 kladných hlasů

Pomozte nám postavit vysněnou klubovnu pro děti i seniory v Medlánkách! Vyřešíme tak zoufalou potřebu navýšit kapacity prostor pro volnočasové aktivity a vytvoříme kvalitní zázemí pro medlánecké spolky v blízkosti příjemného přírodního prostředí.

V současné době je na území městské části zoufalý nedostatek prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, jejichž počet neustále přibývá. V Medlánkách aktuálně působí několik spolků věnujících se dětem. Všechny narážejí na nedostatečné zázemí pro svoji činnost. V této lokalitě staré zástavby je také velké množství seniorů, kteří by přivítali prostory pro svou činnost v dopoledních hodinách v dochozí vzdálenosti od svého bydliště.

Nyní máme jedinečnou možnost na pozemku ve vlastnictví města Brna postavit domek se dvěma klubovnami, které by medlánecké spolky mohly sdílet. Pozemek se navíc nachází v blízkosti medláneckých hřišť a rybníku a tudíž se jedná o ideální propojení. Chceme především pro děti vytvořit hezké místo, ke kterému by mohly mít vztah a chtěly zde trávit svůj volný čas. Pro seniory potom příležitost setkat se na "čaji o desáté", aniž by se museli scházet v pro ně místně i finančně hůře dostupných restauracích.

Objekt doplní uliční řadu stávajících rodinných domů na ulici Rysova. Dle platného územního plánu je tento pozemek pro tento typ budovy přípustný. Objekt bude napojen na stávající elektrické vedení, vodovod a kanalizaci. V objektu bude umístěno mimo vlastních kluboven také potřebné zázemí (kuchyňka, úložné prostory, sociální zařízení). Místnosti budou variabilní pro potřeby různých věkových skupin a druhů aktivit.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Tento projekt je určen spolkům z Medlánek a blízkého okolí. Zájem o volnočasovou činnost je v této městské části obrovský, ale zázemí je nedostatečné. Nově vzniklá stavba by vytvořila především prostor pro pravidelné setkávání dětí a seniorů. Mohla by ale sloužit i dalším občanům například v rámci různých přednášek, promítání apod. Vzniklé zázemí by ulehčilo činnost mnoha dobrovolníkům pracujícím s dětmi a zlepšilo občanskou vybavenost městské části.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2023 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 24.ledna 2023).
únor 2023 Probíhají jednání s navrhovatelem projektu za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
únor 2023 Probíhá zpracování zadávací dokumentace.
březen 2023 Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
duben 2023 Je zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele do 24.4.2023.
květen 2023 Probíhá výběrové řízení.
červen 2023 Neustále probíhá výběrové řízení.
červenec 2023 Výběrové řízení je opět zveřejněno.
srpen 2023 Výběrové řízení je zrušeno a po přepracování zadávací dokumentace bude opět zveřejněno.
září 2023 Připravuje se aktualizovaná verze zadávací dokumentace.
říjen 2023 Připravuje se aktualizovaná verze zadávací dokumentace.
listopad 2023 Zveřejněno výběrové řízení s termínem pro podání nabídek do 31.12.2023.
prosinec 2023 Zveřejněno výběrové řízení s termínem pro podání nabídek do 31.12.2023.
leden 2024 Čeká se na schválení rozpočtového opatření.
únor 2024 Čeká se na schválení rozpočtového opatření.
březen 2024 Byl vybrán dodavatel a proběhl 1. výrobní výbor s dodavatelem, kde se řešila specifikace stavby.
duben 2024 Probíhají jednání s dodavatelem ohledně specifikace stavby.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti