Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce
v realizaci
Jakub Kácel
5 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Kohoutovice
2022
2640 kladných hlasů

Cílem projektu je vybudování chodníku podél existující silnice v úseku mezi zastávkami Anthropos a Lesní. V tomto úseku existuje pouze úzká prošlapaná pěšina, která je místy zúžena rostoucími keři. Chodci tedy nemají možnost pohodlně a účelně přejít.

Nový chodník by navazoval na stávající dlážděný chodník, který ale končí 50 metrů za zastávkou Lesní. Délka úseku, kde je potřeba chodník dobudovat je přibližně 840 metrů. Chodník by vedl podél existující silnice (Pisárecká), tudíž by nebylo třeba budovat umělé osvětlení. Jedná se o realizaci na pozemcích města Brna, bez krátkého úseku p. č. 2300/106, která není majetkem města Brna.

Absence chodníku je nepříjemná zejména v situaci, když ujede trolejbus a člověk poté musí dlouho čekat na následující spoj, aniž by si mohl čekání zkrátit chůzi k další zastávce. Podobná situace nastává ve směru z Nového Lískovce (zastávka Lesní) do města, kdy si člověk nemůže dojít pěšky na následující zastávku Anthropos, která je obsluhována více spoji než zastávka Lesní. Vyšlapaná cesta svědčí o tom, že chodci tuto trasu používají, zároveň však v sobě skrývá nepohodlí v podobně bláta a nerovností.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt zajistí lepší pěší spojení do městské části Nový Lískovec a využívat by jej mohli obyvatelé této městské části, ale i studenti mířící do Kampusu.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2023 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 24.ledna 2023).
únor 2023 Probíhají jednání s navrhovatelem projektu za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
únor 2023 Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu.
březen 2023 Probíhá zadávací řízení pro veřejnou zakázku.
duben 2023 Zadávací řízení bylo na základě požadavku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. zrušeno. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v dané lokalitě budou na konci tohoto roku opravovat vodovody, proto bude nutné tyto projekty realizovat v úzké spolupráci mezi Magistrátem města Brna Odbor participace a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
květen 2023 Probíhají jednání se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. za účelem nalezení termínu pro realizaci projektu, která by navazovala na opravu vodovodu.
červen 2023 Bude vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
červenec 2023 Veřejná zakázka na zhotovitele projektové dokumentace byla zveřejněna.
srpen 2023 Výběrové řízení neustále probíhá.
září 2023 Výběrové řízení neustále probíhá.
říjen 2023 Probíhá výběrové řízení.
listopad 2023 Výběr dodavatele byl předložen Radě města Brna k odsouhlasení.
prosinec 2023 Bylo provedeno vykácení náletových dřevin v délce plánované trasy zpevněné cesty. Byl vybrán dodavatel.
leden 2024 Probíhají projekční práce na konceptu projektové dokumentace.
únor 2024 Probíhají projekční práce na konceptu projektové dokumentace.
březen 2024 Probíhají projekční práce.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti