Activity Park BRNOcity
v realizaci
Klára Jirkovská
4 992 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bosonohy
2022
2746 kladných hlasů

Nový park plný pohybu by měl vzniknout především se zacílením na děti školního věku, jak mladší, tak i starší, aby mohli svůj volný čas trávit pospolu, měli kde smysluplně vybít energii a zabavit se. Aktivity však nabídne i předškolákům a nejmenším.

Activity Park BRNOcity si klade za cíl vyplnit obrovskou mezeru v této části Brna v oblasti volnočasových míst, kde mohou naše děti v bezpečí a zároveň aktivně trávit svůj čas, řádit na vzduchu, posilovat organismus a zároveň se v tomto věku smysluplně družit s kamarády při pohybu. Usiluje o vytvoření atraktivního místa nejen pro občany místní městské části, ale také děti a rodiny z okolí a celého Brna pomocí originálních herních prvků. Vzhledem k blízkosti místní mateřské školky umožní a rozšíří v dopoledních hodinách možnosti zdejších dětí využít ke hraní nový prostor při dopoledních procházkách. Západ Brna si zaslouží takto propracované a lákavé hřiště pro děti, které svůj čas rády tráví aktivně. Součástí parku bude velké hrací centrum pro děti se sítěmi, úchyty, lanovými mosty, skluzavkami i uzavřenými tobogany. Zajímavé bude také zpracováním v podobě středověké tvrze se čtyřmi věžemi s různými schody, výlezy a hradbami. Park doplní lezecký balvan, balanční a ručkovací dráha, trampolína zabudovaná v zemi a všemi oblíbený kolotoč. Pro menší děti bude v místě velké pískoviště, které v celé městské části chybí a bude vylepšené o pískovou laboratoř se síty, výlevkami a malým staveništěm. Zásadním prvkem je také kromě travnatých, pískových a dopadových ploch vybudování chodníkových cest po ploše Acitivity Parku, které budou sloužit jak pro jízdu na kole, tak především pro malé sportovce na odrážedlech, které své jezdecké schopnosti teprve pilují. Samozřejmostí jsou lavičky, odpadkové koše a stojan na kola. Activity Park BRNOcity má ambici stát se tolik chybějícím místem pro místní děti stejně jako vítanou lokací pro návštěvu všech Brňanů. Jednalo by se o pozemek 1745/23 při ulici Skalní.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch projektu spočívá v pozitivním dopadu na možnosti trávení času místních dětí aktivně, na vzduchu a s kamarády při sportu a smysluplné zábavě. Rozšíří prostor aktivit pro děti v místní mateřské škole a poskytne všem Brňanům novou lokalitu pro výlet.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2023 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 24.ledna 2023).
únor 2023 Probíhají jednání s navrhovatelem projektu za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
únor 2023 Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu.
březen 2023 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektu.
duben 2023 Neustále probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektu.
květen 2023 Rada města Brna vybrala realizátora projektu. Přistupuje se k podpisu.
červen 2023 Proběhl první výrobní výbor, na kterém zhotovitel představil projekt.
červenec 2023 Zhotoviteli projektu byla odsouhlasena studie řešení parku a podává žádosti o vyjádření na dotčené orgány.
srpen 2023 Práce na studii finišují. Proběhlo vytyčení hranice pozemku v katastrálním území Bosonohy.
září 2023 Probíhá vyjadřování dotčených orgánů.
říjen 2023 K projektové dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány a správci sítí.
listopad 2023 Ke zpracované projektové dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány.
prosinec 2023 Probíhají projekční práce na požadované dodatečné veřejné osvětlení hřiště.
leden 2024 Finalizuje se zpracování projektové dokumentace.
únor 2024 Doplnění podkladů vyžádaných stavebním úřadem, dokončení projekčních prací.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti