Activity Park BRNOcity
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Klára Jirkovská
4 992 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bosonohy
2022
439 líbí se mi
1900 kladných hlasů

Nový park plný pohybu by měl vzniknout především se zacílením na děti školního věku, jak mladší, tak i starší, aby mohli svůj volný čas trávit pospolu, měli kde smysluplně vybít energii a zabavit se. Aktivity však nabídne i předškolákům a nejmenším.

Activity Park BRNOcity si klade za cíl vyplnit obrovskou mezeru v této části Brna v oblasti volnočasových míst, kde mohou naše děti v bezpečí a zároveň aktivně trávit svůj čas, řádit na vzduchu, posilovat organismus a zároveň se v tomto věku smysluplně družit s kamarády při pohybu. Usiluje o vytvoření atraktivního místa nejen pro občany místní městské části, ale také děti a rodiny z okolí a celého Brna pomocí originálních herních prvků. Vzhledem k blízkosti místní mateřské školky umožní a rozšíří v dopoledních hodinách možnosti zdejších dětí využít ke hraní nový prostor při dopoledních procházkách. Západ Brna si zaslouží takto propracované a lákavé hřiště pro děti, které svůj čas rády tráví aktivně. Součástí parku bude velké hrací centrum pro děti se sítěmi, úchyty, lanovými mosty, skluzavkami i uzavřenými tobogany. Zajímavé bude také zpracováním v podobě středověké tvrze se čtyřmi věžemi s různými schody, výlezy a hradbami. Park doplní lezecký balvan, balanční a ručkovací dráha, trampolína zabudovaná v zemi a všemi oblíbený kolotoč. Pro menší děti bude v místě velké pískoviště, které v celé městské části chybí a bude vylepšené o pískovou laboratoř se síty, výlevkami a malým staveništěm. Zásadním prvkem je také kromě travnatých, pískových a dopadových ploch vybudování chodníkových cest po ploše Acitivity Parku, které budou sloužit jak pro jízdu na kole, tak především pro malé sportovce na odrážedlech, které své jezdecké schopnosti teprve pilují. Samozřejmostí jsou lavičky, odpadkové koše a stojan na kola. Activity Park BRNOcity má ambici stát se tolik chybějícím místem pro místní děti stejně jako vítanou lokací pro návštěvu všech Brňanů. Jednalo by se o pozemek 1745/23 při ulici Skalní.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch projektu spočívá v pozitivním dopadu na možnosti trávení času místních dětí aktivně, na vzduchu a s kamarády při sportu a smysluplné zábavě. Rozšíří prostor aktivit pro děti v místní mateřské škole a poskytne všem Brňanům novou lokalitu pro výlet.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Herní centrum 1 2 400 000 2 400 000
Lezecký balvan 1 230 000 230 000
Balanční a ručkovací dráha 1 60 000 60 000
Trampolína zabudovaná v zemi 1 80 000 80 000
Pískové centrum s laboratoří 1 90 000 90 000
Kolotoč 1 90 000 90 000
Houpadlo 1 17 000 17 000
Chodníkové cestičky 1 230 000 230 000
Projekční práce 1 70 000 70 000
Výsadba zeleně, živý plot u silnice 1 30 000 30 000
Lavičky 10 15 000 150 000
Odpadkové koše 4 9 000 36 000
Stojan na kola 1 9 000 9 000
Terénní úpravy a práce 1 1 200 000 1 200 000
Udržitelnost projektu 3 100 000 300 000
Cena celkem: 4 992 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Záměr je proveditelný pouze na pozemku p.č. 1745/23 v k.ú. Bosonohy v rozsahu vymezené stavební návrhové plochy pro veřejnou vybavenost. Tato cílová funkce zde zatím nebyla realizována. Je možné jej tedy realizovat pouze jako stavbu dočasnou za podmínky, že nenaruší ani neznemožní realizaci záměrů souladných s cílovou funkcí plochy. Nutné předem prověřit. proveditelný
Majetkový odbor Projekt je možné realizovat pouze na pozemku p.č.1745/23, který město nabylo do vlastnictví v souvislosti s trasou stavby "Brněnský oblastní vodovod". Doporučujeme umístění konzultovat s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi. Pozemek p.č. 792/2 je evidovaný v kategorii ZPF(orná půda);  v katastru nemovitostí je u pozemku vyznačeno předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. pro veřejně prospěšnou stavbu VPS A/3 ve prospěch ČR.  proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Nutno počítat s odnětím ze zemědělského půdního fondu s poplatkem, nutný souhlas Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. proveditelný
Odbor dopravy Z hlediska koncepce dopravy nemáme námitek, požadujeme však umístit mimo plochu dopravy navrhovanou ve stávajícím Územním plánu města Brna. proveditelný
MČ Brno - Bosonohy Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný