Kluby předseniorů
proveditelný
Vstoupit do hlasování
jana konečná
551 000 Kč (navržený)
Zábava
BRNO
2022
309 líbí se mi
144 kladných hlasů

Setkávání lidí kolem šedesátky, možnost obohatit naše životy. Ve všech městských částech, které projeví zájem.

Pokukujete po klubu seniorů, ale ještě nemáte dostatečný věk? Kluby předseniorů mohou mít také zajímavý program, ale mimo pracovní dobu.
Možnost občas zajít nebo pravidelně navštěvovat společné akce vrstevníků, možnost hezky trávit volný čas a také potkávat i poznávat známé i přátele.

Jednou týdně v podvečer se mohou zájemci sejít v klubovně a hrát deskové nebo společenské hry, při vhodné konstelaci i třeba muzicírovat, zpívat, tančit. Zároveň mohou plánovat program na víkend, třeba výlet do jeskyň, do Rakouska, do ZOO, na zámky či hrady, na festivaly, koncerty, podle libosti. Jiný večer může být vyhrazený pro setkání v kavárně nebo oblíbené restauraci. Koordinaci klubu by postupně převzal některý zájemce - dobrovolník.
Městské části by poskytly jednou týdně místnost a zveřejňovaly ve zpravodajích zvadla - program klubu. Náklady na výlety a návštěvy čehokoliv by si hradili předsenioři sami.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Obohacení životů občanů kolem šedesátky.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
pronájmy obecních místností, nákup her, odměna koordinátorovi 29 19 000 551 000
- 0
Cena celkem: 551 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Z hlediska strategie #brno2050 je navrhovaný projekt v souladu s hodnotou Soudržné a respektující město, s primárním cílem "Posílit soudržnost mezi obyvateli města", s dílčím cílem E "Podporovat solidárnost obyvatel a společenskou odpovědnost firem", prioritou E3 "Podporovat vznik, fungování a udržování komunit", opatřením E3.3 "Posílit spolupráci komunit s lokálními centry (úřady městských částí, „family pointy“ a jinými) a celoměstskými institucemi (příspěvkové organizace, městské firmy) ve formě poskytování prostor, vzájemné propagace, společných projektů apod.". proveditelný
Odbor zdraví proveditelný