NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě II.
v realizaci
Andrea Nováková
3 300 000 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2022
4252 kladných hlasů

Podpořme společně kvalitu života onkologických pacientek různých diagnóz, které se léčí ve všech brněnských nemocnicích a to nejen v průběhu samotné léčby, ale také při následném návratu do běžného života.

V České republice se léčí s onkologickým onemocněním přes 6000 žen ze 100 tisíc.

V projektu Nebýt na to sama, jehož realizace skončí v tomto roce, jsme již pomohli ženám v oblasti volnočasových aktivit, založili jsme jedinečnou, a v ČR první, onkokosmetickou poradnu, nabídli jsme fyzioterapeutické kurzy, ale i psychologickou podporu nebo hlídání dětí pacientek.

Za dobu trvání projektu jsme zjistili, že tato nemoc stále častěji postihuje ženy aktivního věku. Spousta z nich i po ukončené léčbě stále trpí velkým množstvím následků, což s sebou přináší řadu existenčních problémů. Nejen, že nastalá situace otřese všemi životními jistotami, ale zasáhne také partnerské, rodinné i pracovní vztahy, změní ekonomický status většiny žen a může způsobit zásadní finanční problémy.

Snažíme se proto udržet a rozšířit náš projekt o další aktivity.

Chceme dále podporovat onkokosmetickou poradnu, pravidelné lekce cvičení, které mají blahodárný vliv na kondici a psychiku pacientek, udržet psychoterapeutickou skupinu, která pomáhá pacientkám zvládat zátěžové situace, natočit další videa, která pomohou zvládnout období nemoci jak pro pacientky, tak pro jejich blízké. Stejně tak vytvořit zázemí pro právní a finanční poradenství, kde by pacientky získaly potřebnou podporu při zvládání nelehké situace způsobené dlouhodobým onemocněním, včetně pomoci při návratu do zaměstnání, nebo změny profese.

Pojďme společně pomoci znovu nalézt stabilitu a vnitřní klid v nejistotách, kterými ženy v procesu léčby nebo i po ní prochází, aby na to nebyly samy.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Ředitelé onkologických center v Brně podporují vznik a realizaci projektu Nebýt na to sama, který bude silným přínosem k péči o pacientky.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2023 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 24.ledna 2023).
únor 2023 Probíhají jednání s navrhovatelem projektu za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
únor 2023 Byla zpracována zadávací dokumentace, která bude 1. března předložena ke schválení Radě města Brna.
březen 2023 Rada města Brna schválila vypsání výběrového řízení, které bylo obratem vypsáno.
duben 2023 Zájemci podali své nabídky do výběrového řízení, následně se sejde hodnotící komise k posouzení nabídek.
květen 2023 Probíhá výběrové řízení na realizaci projektu. Byl vybrán zhotovitel a proběhlo slavnostní zahájení.
červen 2023 Dne 19. června ve 14 hodin se uskuteční vernisáž fotografií kalendáře Nebýt na to sama v Masarykově onkologickém ústavu.
červenec 2023 Probíhá příprava akcí a aktivit na nadcházející měsíce.
srpen 2023 Ve dnech 8. a 15. 8. proběhly v tanečním studiu lekce bungee jump workoutu. Dne 17. 8. se uskutečnilo benefiční fotbalové utkání SK Líšeň ženy, pro zájemce byla nachystaná diagnostika pleti jako doprovodný program.
září 2023 Dne 26. 9. se koná představení projektu Nebýt na to sama a kalendáře, který z projektu vznikl, v Senátu ČR.
říjen 2023 V rámci Dne seniorů na Zelném trhu, při kampani Brno narůžovo a při akci Safe run proběhla osvěta, zaměřená na prevenci onkologických onemocnění.
listopad 2023 Otevření kontaktního místa na adrese Husova 3, Brno. Probíhají lekce cvičení pro onkologické pacienty.
prosinec 2023 V prostorách MOÚ proběhl Vánoční saxofon s Felixem Slováčkem.
leden 2024 Pokračují podpůrné a preventivní aktivity pro onkologické pacientky.
únor 2024 Pokračují podpůrné a preventivní aktivity pro onkologické pacienty.
březen 2024 Plánování akce Kontrola znamének, která proběhne 10. 4. 2024 na Masarykově onkologickém ústavu.
duben 2024 Plánování akce Kontrola znamének a ukázka samovyšetření prsou dne 2. 5. na nám. Svobody v čase od 9 do 17 h.
květen 2024 Dne 2. 5. se konalo vyšetření znamének, v rámci kterého bylo vyšetřeno na 200 lidí, z toho byly zachyceny 4 melanomy a 9 vysoce podezřelých znamének. V případě zájmu je každou 3. středu v měsíci možnost bezplatného vyšetření znamének na Masarykově onkologickém ústavu. Je nutná rezervace na https://www.reservio.cz/b/nebyt-na-to-sama/booking.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti