NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě II.
v realizaci
Andrea Nováková
3 300 000 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2022
2356 líbí se mi
4252 kladných hlasů

Podpořme společně kvalitu života onkologických pacientek různých diagnóz, které se léčí ve všech brněnských nemocnicích a to nejen v průběhu samotné léčby, ale také při následném návratu do běžného života.

V České republice se léčí s onkologickým onemocněním přes 6000 žen ze 100 tisíc.

V projektu Nebýt na to sama, jehož realizace skončí v tomto roce, jsme již pomohli ženám v oblasti volnočasových aktivit, založili jsme jedinečnou, a v ČR první, onkokosmetickou poradnu, nabídli jsme fyzioterapeutické kurzy, ale i psychologickou podporu nebo hlídání dětí pacientek.

Za dobu trvání projektu jsme zjistili, že tato nemoc stále častěji postihuje ženy aktivního věku. Spousta z nich i po ukončené léčbě stále trpí velkým množstvím následků, což s sebou přináší řadu existenčních problémů. Nejen, že nastalá situace otřese všemi životními jistotami, ale zasáhne také partnerské, rodinné i pracovní vztahy, změní ekonomický status většiny žen a může způsobit zásadní finanční problémy.

Snažíme se proto udržet a rozšířit náš projekt o další aktivity.

Chceme dále podporovat onkokosmetickou poradnu, pravidelné lekce cvičení, které mají blahodárný vliv na kondici a psychiku pacientek, udržet psychoterapeutickou skupinu, která pomáhá pacientkám zvládat zátěžové situace, natočit další videa, která pomohou zvládnout období nemoci jak pro pacientky, tak pro jejich blízké. Stejně tak vytvořit zázemí pro právní a finanční poradenství, kde by pacientky získaly potřebnou podporu při zvládání nelehké situace způsobené dlouhodobým onemocněním, včetně pomoci při návratu do zaměstnání, nebo změny profese.

Pojďme společně pomoci znovu nalézt stabilitu a vnitřní klid v nejistotách, kterými ženy v procesu léčby nebo i po ní prochází, aby na to nebyly samy.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Ředitelé onkologických center v Brně podporují vznik a realizaci projektu Nebýt na to sama, který bude silným přínosem k péči o pacientky.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2023 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 24.ledna 2023).
únor 2023 Probíhají jednání s navrhovatelem projektu za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
únor 2023 Byla zpracována zadávací dokumentace, která bude 1. března předložena ke schválení Radě města Brna.
březen 2023 Rada města Brna schválila vypsání výběrového řízení, které bylo obratem vypsáno.
duben 2023 Zájemci podali své nabídky do výběrového řízení, následně se sejde hodnotící komise k posouzení nabídek.
květen 2023 Probíhá výběrové řízení na realizaci projektu.
květen 2023 Dne 20. května se uskutečnilo oficiální zahájení projektu v zahradě Augustiniánského opatství, a to v rámci setkání zaměřeného na osvětu a zdraví.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti