POJĎME BRNO HRÁT SI A SPORTOVAT
nevítězný
Ondřej Pelikán
5 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Tuřany
2022
307 kladných hlasů

Projekt si klade za cíl vybudovat street workoutové hřiště, hrací zónu s pískovištěm, lavičky na posezení s odpočinkovou zónou a sportovní víceúčelové hřiště v okolí sportovního areálu v Brněnských Ivanovicích.

Město Brno podporuje výstavbu sportovních, street workoutových, dětských hřišť a pískovišť. Najít místo, schválit projekt, zajistit finance, uskutečnit tento plán je běh na delší trať.
My jsme takové místo našli, projekt zpracovali, jen to vše dotáhnout do vítězného konce a v roce 2023 může vše stát na svém místě.
Co chceme pro děti, mládež a dospělé za projektové peníze postavit?
Street workoutové hřiště, hrací zónu s pískovištěm, lavičky na posezení s odpočinkovou zónou, sportovní víceúčelové hřiště, to vše oplocené, zajištěné a bezpečné pro všechny.
Místem, kde chceme projekt realizovat, jsou okolní plochy sportovního areálu v Brněnských Ivanovicích.
V blízkosti jsou jen fotbalová hřiště. Místní obyvatelé nás přivedli na myšlenku zajistit v jejich okolí i jiné varianty sportování, posezení a odpočinku. Nabízí se hraní si na pískovišti s těmi nejmenšími, posezení čekajících rodičů na děti z fotbalových tréninků, sportovní aktivity s vlastní vahou těla na konstrukcích, či možnost zvolit si z několika dalších sportů na víceúčelovém hřišti. Mezi tyto sporty můžeme zařadit volejbal, tenis, nohejbal, basketbal.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Možnými uživateli jsou osoby všech věkových kategorií. Každý si může najít svůj koutek.
Malé děti na pískovišti, maminky s dětmi v hrací zóně, sportovci posilující se svojí vahou na konstrukcích, rodiče čekající na své děti v odpočinkové zóně, sportovci všech ročníků na víceúčelovém hřišti. Zvolené klidné prostředí by sloužilo pro sportování, posezení a odpočinek.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Workoutová sestava 1 1 300 000 1 300 000
Hrací zóna s pískovištěm 1 300 000 300 000
Víceúčelové hřiště, zpevnění ploch, odvoz zeminy 1 2 800 000 2 800 000
Parkové úpravy, zpevnění ploch 1 350 000 350 000
Projektová dokumentace 1 100 000 100 000
Údržba zařízení a zeleně 3 50 000 150 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti