Dětské hřiště AKÁTKY
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Alena Jelínková
4 488 700 Kč (navržený)
Děti
Brno - Židenice
2022
478 líbí se mi
2304 kladných hlasů

Projektem Dětské hřiště AKÁTKY chceme zatraktivnit a omladit stávající hřiště moderními herními prvky jeho rozdělením na tři nové části podle věku dětí a vytvořením nových míst k odpočinku. To vše v souladu s přírodou a zachováním volného prostoru.

Akátky – lesopark mezi Vinohrady a Židenicemi, oblíbené místo k častým vycházkám za relaxací, vyhledávané rodinami s dětmi. Je zde situováno také dětské hřiště, které ovšem s časem pomalu ale jistě ztrácí na atraktivitě a zasloužilo by si renovaci a doplnění. A právě to je naším cílem!

Chceme zatraktivnit prostor stávajícího dětského hřiště, přinést moderní herní prvky a také nová místa k příjemnému odpočinku pro různé věkové kategorie. Omlazení hřiště v Akátkách vylepší stávající herní plochu a to v souladu s přírodou a zachováním volného prostoru.

Nově vzniknou v prostoru pro trávení volného času tři zóny:

„Mraveniště“ zóna pro nejmenší děti.
V projektu počítáme s vylepšením části hřiště pro nejmenší návštěvníky o nové herní prvky. V okolí nejsou hřiště vhodná pro malé děti, vyžití tak konečně najdou zde – v „Mraveništi“!

Hrací zóna pro nejmenší děti bude obsahovat houpačky s ohrádkou, trampolínu zabudovanou v zemi, herní sestavu s věží a skluzavkou, dřevěný kolotoč, balanční prvky, lesní dendrofon či jiný zajímavý zvukový prvek, nebo třeba lesní pexeso či labyrint. Pro odpočinek dětí i rodičů vznikne dřevěné posezení se stolečky ve tvaru hub či třeba zvířátek.

„Veverčí stezka“ zóna pro větší děti.
Správná veverčí stezka musí být dobrodružná! Proto chceme ve stávající části hřiště vybudovat moderní herní lanovou 3D stezku s postupným stoupáním s dominantním vyvýšeným prvkem, s velkou skluzavkou/tobogánem, a navíc stromový domek, ve kterém by si odpočinul dostatek „veverek“ a „veverčáků“!

„Jezevčí brloh“ odpočinková zóna.
Kromě herních prvků vzniknou i nová místa k odpočinku, jak pro hrající si děti a jejich rodiče, tak i pro ty, kteří vyrazí do přírody za odpočinkem. Přidáme dřevěná pódia a posezení, ve volném prostoru zbudujeme přístřešek, který ochrání před deštěm a poskytne prostor i pro různá rodinná setkání.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Celý projekt si klade za cíl nikoli zabírat prostor nový a tím zasahovat do okolní přírody, ale především vylepšit stávající hřiště a využít prostor k trávení volného času ještě efektivněji. A to vše navíc v naprostém souladu s přírodou! Jak použitými materiály, tak i využitím stávajících přírodnin vznikne prostor, který ocení děti a jistě i dospělí.
Přidanou hodnotou jistě bude také fakt, že tento prostor jistě uvítají i blízké mateřské školky a školy z okolí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
houpačky s ohrádkou 1 90 000 90 000
trampolina v zemi 2 100 000 200 000
kolotoč 1 60 000 60 000
balanční prvky 1 80 000 80 000
herní sestava s věží a skluzavkou 1 170 000 170 000
dendrofon 1 19 000 19 000
posezeni rodinné/dětské 3 40 000 120 000
lanový 3D komplex s věží skluzavkou/tobogánem,domečkem 1 2 000 000 2 000 000
lanovka 1 130 000 130 000
dřevěné odpočinkové pódium 1 80 000 80 000
přístřešek/altán 1 160 000 160 000
lanové relaxační sítě v rámech na ležení/sezení 1 40 000 40 000
odpadkový koš 3 9 900 29 700
dlouhá svahová skluzavka 1 200 000 200 000
projekt 1 350 000 350 000
rezerva projektu 1 400 000 400 000
Údržba/revize 3 120 000 360 000
Cena celkem: 4 488 700 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Hřiště je podle územního plánu situováno do plochy městské zeleně, plochy parků a navrhované úpravy jsou zde přípustné. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí Záměr má být realizován na lesním pozemku p.č. 7529/1 v k.ú. Židenice, který je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), významným krajinným prvkem. Ten je chráněn před poškozováním a ničením a smí se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Se záměrem je možné souhlasit za předpokladu umístění herních prvků a přístřešku tak, že aby nedošlo k poškození stromů včetně jejich kořenového systému. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
MČ Brno - Židenice Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný