Lužánky - úprava vstupu od ul. Staňkovy
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Radka Slatkovská
233 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - střed
2022
300 líbí se mi
619 kladných hlasů

Usnadnění průjezdu v Lužánkách z ulice Staňkova - pro zjednodušení pohybu vozíčkářů a rodin s dětmi a kočárky. Úpravy na částech parcel p.č. 3857/1 a 3857/4 v k. ú. Černá Pole ve vlastnictví statutárního města Brna

Pro přístup do Lužánek je hojně využívána klidnější Staňkova. Následuje uzounká pěšinka, kde se dva kočárky nevyhnou, a na jejímž začátku i konci je třeba překonat ještě dva „schodky“.

Přitom stačí několik poměrně nenáročných opatření, která by život vozíčkářům a matkám s kočárky významně usnadnila pohyb..
1. Je nutno rozšířit "uličku" tak, aby se vyhnuly dva běžné kočárky.
2. cestička může zůstat mlatová, přechod na zpevněné plochy na začátku a na konci je třeba upravit tak, aby nevznikaly "schodky".

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Usnadnění pohybu ve městě vozíčkářům, rodičům s kočárky, pěším.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
zpracování projektu úprav 1 30 000 30 000
realizace úprav 1 100 000 100 000
rezerva 1 100 000 100 000
rozsah údržby se oproti stávajícímu stavu výrazně nezvýší 3 1 000 3 000
Cena celkem: 233 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy Návrh projektu je v části parku Lužánky z hlediska koncepce dopravy realizovatelný. proveditelný
Odbor zdraví Úpravy by bylo možné realizovat v parku, a to odstraněním přechodových schodků a rozšířením cesty a vyčkávacího prostoru na vstupu do parku (vyjádření správce parku ad.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor investiční V rámci projektu doporučujeme realizovat celou novou mlatovou cestu. Vzhledem k nedostatečným informacím ohledně šířky cesty a povrchu, kácení keřů, atd., doporučujeme navýšit cenu, nebo dát rezervu. proveditelný
Odbor památkové péče proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný