Stromy II
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Jan Matuszek
4 880 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2022
420 líbí se mi
2268 kladných hlasů

Cílem projektu je navázat na úspěšný projekt Stromy pro život z roku 2019. Ten byl letos slavnostně ukončen, původní plán sadby překročen a tak se vysadilo kolem 600 nových, krásných, vzrostlých stromků na území města Brna.

Shrnu nejprve některá důležitá fakta proč podpořit právě tento projekt. Vzrostlý listnatý strom v průměru ochladí prostředí až o 3° C přičemž zvlhčí vzduch odparem vody v objemu až 400 litrů denně. Vyprodukuje za hodinu až 1,7 kg kyslíku, což je množství, které potřebuje k životu 10 lidí na dobu 24 hodin. Pohltí jednu tunu (!) prašného spadu za rok a při fotosyntéze zlikviduje stejné množství (stejný počet molekul) CO2 jako vyprodukuje kyslíku (údaje převzaté, není možné citovat zdroj). Celosvětově se prosazuje názor, že stromy jsou naší největší zbraní proti změnám klimatu. Proto pojďme navázat na úspěšný předchozí projekt, využít navýšeného rozpočtu a nechat nás i město se lépe nadechnout. Vysázeny byly již lípy, duby, olše, vrby, jasany či topoly. Pevně věříme a je to tak i přislíbeno, že Veřejná zeleň města Brna se o ně bude nadále skvěle starat a nenechá je zejména v letních měsících na holičkách. Městské části, které již této nabídky využily se hlásí o další stromový přírůstek. Minule to byly Brno - Sever, Jehnice, Medlánky, Komín, Žabovřesky, Řečkovice, Královo Pole, Brno - Střed, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý Lískovec a Brno - Jih. Přesné lokace lze nalézt na Mapovém portálu města Brna (https://gis.brno.cz/mapa/mestska-zelen/?c=-597822.5%3A-1159214.3&z=4&lb=zm-brno-seda-all&ly=uln%2Cpz-pamstr-b%2Cstromy-pro-zivot%2Cpz-biob-ver%2Cpz-p-ver%2Cvpz-platny&lyo=). Přispějeme tedy znovu ke zlepšení kvality vzduchu, půdy, vody i života každého z nás?

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zlepšení životního prostředí pro každého obyvatele města.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
vzrostlé výpěstky s balem 700 3 500 2 450 000
materiál na ukotvení 700 500 350 000
práce 700 900 630 000
rezerva pro nárust nákladů 1 200 000 200 000
Projektová dokumentace 1 200 000 200 000
Údržba - listí, řezy, zalévání 3 350 000 1 050 000
Cena celkem: 4 880 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný