Stromy II
v realizaci
Jan Matuszek
4 880 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2022
420 líbí se mi
2937 kladných hlasů

Cílem projektu je navázat na úspěšný projekt Stromy pro život z roku 2019. Ten byl letos slavnostně ukončen, původní plán sadby překročen a tak se vysadilo kolem 600 nových, krásných, vzrostlých stromků na území města Brna.

Shrnu nejprve některá důležitá fakta proč podpořit právě tento projekt. Vzrostlý listnatý strom v průměru ochladí prostředí až o 3° C přičemž zvlhčí vzduch odparem vody v objemu až 400 litrů denně. Vyprodukuje za hodinu až 1,7 kg kyslíku, což je množství, které potřebuje k životu 10 lidí na dobu 24 hodin. Pohltí jednu tunu (!) prašného spadu za rok a při fotosyntéze zlikviduje stejné množství (stejný počet molekul) CO2 jako vyprodukuje kyslíku (údaje převzaté, není možné citovat zdroj). Celosvětově se prosazuje názor, že stromy jsou naší největší zbraní proti změnám klimatu. Proto pojďme navázat na úspěšný předchozí projekt, využít navýšeného rozpočtu a nechat nás i město se lépe nadechnout. Vysázeny byly již lípy, duby, olše, vrby, jasany či topoly. Pevně věříme a je to tak i přislíbeno, že Veřejná zeleň města Brna se o ně bude nadále skvěle starat a nenechá je zejména v letních měsících na holičkách. Městské části, které již této nabídky využily se hlásí o další stromový přírůstek. Minule to byly Brno - Sever, Jehnice, Medlánky, Komín, Žabovřesky, Řečkovice, Královo Pole, Brno - Střed, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý Lískovec a Brno - Jih. Přesné lokace lze nalézt na Mapovém portálu města Brna (https://gis.brno.cz/mapa/mestska-zelen/?c=-597822.5%3A-1159214.3&z=4&lb=zm-brno-seda-all&ly=uln%2Cpz-pamstr-b%2Cstromy-pro-zivot%2Cpz-biob-ver%2Cpz-p-ver%2Cvpz-platny&lyo=). Přispějeme tedy znovu ke zlepšení kvality vzduchu, půdy, vody i života každého z nás?

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zlepšení životního prostředí pro každého obyvatele města.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2023 Volené orgány města Brna rozhodly na základě doporučení Magistrát města Brna - Odbor participace o změně realizátora. Realizace projektu byla svěřena Veřejné zeleni města Brna, p.o.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti