Brněnské klavírní koncerty
nevítězný
Anton Mészáros
1 350 000 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2022
247 kladných hlasů

V rámci projektu "Brněnské klavírní koncerty" navrhuji realizovat 10 - 12 koncertů v průběhu jednoho roku. Představilo by se takto více interpretů.

Předkládám tento projekt proto, že klavírní literatura je úžasně bohatá a pestrá a osloví velký okruh vděčných posluchačů. Zde zahrnu kvalitní interprety hudby džezové, klasické i současné.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Tento veřejný projekt obohatí veřejnou brněnskou hudební scénu. Jeho předpokládanými příjemci jsou milovníci hudby i odborná veřejnost. Může oslovit také náhodné zájemce, kteří jsou na začátku hudebních zkušeností. Může se jim otevřít zatím neznámý prostor klavírní hudby,

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Klavírní koncerty 12 50 000 600 000
pronájem sálů, propagace, náklady na ubytování, honorář pro účinkující, cestovní výlohy 1 750 000 750 000
- 0
Cena celkem: 1 350 000 Kč

Posouzení proveditelnosti