Pergoly u laviček na Přemyslově náměstí
nevítězný
Miroslav Hruška
462 500 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Slatina
2022
336 kladných hlasů

Cílem projektu je vybudování pergoly podél laviček na Přemyslově náměstí. Vhodným porostem těchto pergol může být psí víno či zimolez. Tím se vytvoří možnost posezení ve stínu.

Na Přemyslově náměstí dlouhodobě chybí zeleň nabízející stín v letním období. Navrhuji vybudování konstrukce ve stylu pergoly, která by byla obrostlá popínavými rostlinami (psí víno, zimolez či jiné). Pergola by byla podél laviček, na šířku cca 4 metry. Popínavé rostliny by pro zvýšení stínícího efektu mohly růst nejen "na střeše", ale i na boku. Na jaře navíc potěší zimolez svými květy, což přispěje ke zkrášlení prostoru náměstí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínosem projektu je vybudování zeleného pásu na Přemyslově náměstí. Vznikne tím zelený pás nad lavičkami pro komfortnější odpočinek. Díky zastínění dojde i k lokálnímu ochlazení místa, které tak bude příjemnější i pro procházející přes toto místo.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Pergola včetně květináčů a možnosti záchytu vody 1 100 000 100 000
Sazenice zimolezu a psího vína 50 250 12 500
Ukotvení do asfaltu a související práce 1 50 000 50 000
Rezerva projektu 1 150 000 150 000
Zastříhávání a úprava dle potřeby 3 50 000 150 000
Cena celkem: 462 500 Kč

Posouzení proveditelnosti