Nové hřiště na Obilňáku
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Jan Marek
5 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - střed
2022
26 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
596 kladných hlasů

Hojně navštěvované hřiště na Obilňáku už má nejlepší léta za sebou, pojďme dětem udělat pořádné hřiště, na kterém se opravdu vyřádí.

Spokojené děti = spokojení rodiče.
Záměrem projektu je vybudování tématického dětského hřiště, např. na téma letadla, vesmír nebo piráti, které bude tvořeno jedním dominantním prvkem a okolo něj budou rozmístěny ostatní herní prvky.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: v centru města díky tomuto projektu vznikne konečně důstojné dětské hřiště pro děti všech věkových kategorií.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výstavba nového hřiště 1 3 000 000 3 000 000
rezerva na výstavbu 1 400 000 400 000
odstranění původního hřiště 1 500 000 500 000
mobiliář 1 500 000 500 000
veřejné osvětlení 1 300 000 300 000
údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o vybudování nové podoby hřiště místo stávajícího ve stabilizované ploše městské zeleně, ploše parků. Podle územního plánu je zde tento záměr přípustný, limitem využití území je v lokalitě biokoridor územního systému ekologické stability. Dále zde platí podrobnější územně plánovací dokumentace Regulační plán Městské památkové rezervace Brno. Platí, že prvky regulace určující prostorové uspořádání území (vyznačené ve výkrese C02) jsou závazné, konkrétně situování veřejně přístupných hřišť. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře.

 
proveditelný
Odbor památkové péče proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu.  proveditelný