Žabovřeské louky: Save Point
Marek Havlíček
4 965 033 Kč (navržený)
Zdraví
Brno - Žabovřesky
2022
648 líbí se mi

Cílem projektu je vytvoření otevřeného, veřejně přístupného přístřešku včetně veřejných toalet, který bude poskytovat ochranu před nepříznivými podmínkami, zejména bouřkami, všem v lokalitě se pohybujícím osobám.

Jedním z nejvíce viditelných výsledků probíhající revitalizace lokality Žabovřeské louky je zvýšený pohyb osob, zejména pak dětského a juniorského věku. A nejde jen o organizovanou sportující mládež. Žabovřeské louky se stávají vyhledávaným místem pro dopolední procházky dětí z mateřských školek, výlety školní mládeže, aktivně trávený čas jak rodin s malými dětmi, tak díky nenáročnému terénu i oblíbenou destinací spoluobčanů seniorského věku se svými vnoučaty nejenom z přilehlé bytové a domovní zástavby.

Zvyšující se frekvence pohybu ale přináší i rostoucí míru nebezpečí, kterému jsou osoby (zejména juniorského věku) v lokalitě Žabovřeské louky vystaveny. Absolutní absence jakéhokoli veřejného, uzemněného a od země izolovaného přístřešku zvyšuje riziko úrazu bleskem nejenom v období letních bouřek zejména pro ty nejvíce zranitelné kategorie, které sem nepřijely trávit svůj čas autem, ale dorazily pěšky nebo veřejnou dopravou. Přitom výstavba jednoduchého, otevřeného a veřejně přístupného přístřešku, který by dokázal poskytnout základní úkryt (tzv. Save Point), nemusí být finančně náročná.
Save Point ale vyplní i další bílá místa v lokalitě Žabovřeské louky, protože kromě prioritního ochranného cíle v něm budou umístěny veřejné toalety, jednoduché šatny a v jeho okolí odpadkové koše jak pro běžný odpad, tak zvířecí exkrementy, čímž přispěje ke kultivaci prostředí a umožní nastavení standardních hygienických podmínek minimálně v jeho okolí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Realizací projektu Žabovřeské louky: Save Point tak vznikne pro obyvatele Žabovřesk i blízkého okolí místo pro bezpečný oddych a aktivně strávený volný čas a pro obec možnost využití lokality k pořádání akcí pro občany města Brna.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní práce, zemní práce, základy, konstrukce a komunikace 1 1 670 508 1 670 508
Zdravotechnika, vytápění, truhlářské a zámečnické konstrukce a dřevostavba 1 1 061 792 1 061 792
Elektromontáže 1 527 803 527 803
Přípojky včetně vybudování septiku 1 1 704 930 1 704 930
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 4 965 033 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje posouzení probíhá
Majetkový odbor posouzení probíhá
Odbor životního prostředí posouzení probíhá
Odbor investiční posouzení probíhá
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství popř. úpravách či budování nových veřejných toalet je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství posouzení probíhá