Relax na Loosovce
nevítězný
Richard Kunyik
4 990 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - sever
2022
389 kladných hlasů

Účelem projektu je rekonstrukce staršího hřiště a přidání nových hracích prvků pro děti ve spodní části ulice Loosova pod rodinnými domy.

Ve spodní části ulice Loosova pod rodinnými domy se nachází hřiště, které už má své lepší časy za sebou a zasloužilo by si po téměř 50 letech rekonstrukci. Současně by bylo fajn doplnit celý prostor o nové dětské hrací prvky, protože původní kovové prvky jako zeměkoule, oblouková prolézačka, skluzavka už chybí zcela nebo jsou za hranicí životnosti. Vzhledem k prostoru vidím možnost pro malou trampolínu, zastíněné pískoviště, kolotoč a tzv. péraky například ve vzhledu autíčka a manty, popř. další prvky posilovací stroje pro seniory. Tyto nové části by vhodně doplnily stávající fitness hřiště a umožnily by relaxaci pro všechny generace.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Rozšíření možností trávení volného času zejména obyvatel této části Lesné, a to přeměnou téměř pět desítek let starého hřiště na nové multifunkční (např. pro nohejbal, tenis, volejbal atd.), obnovou herních prvků pro děti a doplněním cvičebnich strojů nejen pro seniory.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Revitalizace hřiště, dětské herní prvky, prvky na cvičení pro seniory 1 4 690 000 4 690 000
Údržba, revize 3 100 000 300 000
Cena celkem: 4 990 000 Kč

Posouzení proveditelnosti