INFOBANNERY PRO BRNO
nevítězný
Jakub Hruška
3 144 000 Kč (navržený)
Jiné
BRNO
2022
256 kladných hlasů

Město by mělo svým občanům nejen naslouchat, ale umět i efektivně informovat.
Ke každé plánované změně navrhujeme umístit jednoduchý banner, kde se každý dozví vše potřebné. Proč se tu dělá výkop, jak dlouho to bude trvat a jak to pak bude vypadat.

Jistě se vám někdy stalo, že jste šli po své ulici a probíhaly tam zemní práce, které tu ještě ráno nebyly. Náhle se tu objevily dopravní značky, které vám neumožní zaparkovat a vy netušíte, proč se to děje, co se tu děje a koho se na to můžete zeptat. To přesně chceme změnit! Chceme dát ke každé takové realizaci velký banner, kde se všechny potřebné informace snadno a rychle dozvíte, kde bude nejen popis co se děje, proč se to děje a kdy to bude hotové, ale také kontakt na pověřenou osobu, která případně odpoví na vaše dotazy.

JEDNOTNÁ GRAFICKÁ PODOBA PRO CELÉ MĚSTO
Z rozpočtu projektu bude vytvořen jednotný manuál, aby byly informace o opravách a činnostech přehledné, jasné a výstižné.


INFORMACE PRO OBČANY MUSÍ BÝT SAMOZŘEJMOSTÍ
Město zpracuje metodický pokyn pro stavební úřady tak, aby každý stavebník, který bude realizovat stavbu, přeložku, či jakoukoliv další změnu veřejného prostoru mohl informovat o akci právě za pomocí těchto informačních bannerů.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
Stejně tak, jak bude realizátor stavby ve veřejném prostoru informovat bannery, bude rovněž stejným způsobem informovat na otevřeném webovém portále města.

PRAKTICKÉ A ESTETICKÉ ZÁROVEŇ
Podmínkou musí být, aby byly bannery praktické, funkční, hezké, s jednoduchým designem a cenově dostupné. Výsledná podoba bude řešena po konzultaci se zpracovatelem a ve spolupráci s městskými částmi, které si budou koordinovat jejich provoz v rámci svého území.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Každý Brňan bude mít přehled o tom, co se děje v jeho okolí, jaké stavby zde probíhají, kdy budou končit a jak bude veřejný prostor vypadat po jejich dokončení.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Pořízení vzorových cedulí pro pilotní část projektu (10 x cedule do každé MČ) 290 7 000 2 030 000
Tvorba grafického manuálu pro realizátory staveb 1 100 000 100 000
Tvorba metodického pokynu 1 65 000 65 000
Implementace do webového rozhraní města 1 125 000 125 000
Mediální podpora projektu ve vztahu k veřejnosti 1 175 000 175 000
Rezerva projektu 1 400 000 400 000
Tvorba a tisk informací, údržba cedulí, skladování... 3 83 000 249 000
Cena celkem: 3 144 000 Kč

Posouzení proveditelnosti