Vodní hřiště v Líšni
nevítězný
Anna Týčová
2 500 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Líšeň
2022
1365 kladných hlasů

Navrhujeme vybudování vodních herních prvků pro děti, kde by jako zdroj vody sloužila stará obecní studna, která v současnosti není nijak využívána.

V tomto projektu navrhujeme vytvoření vodního hřiště na náměstí Karla IV. Mělo by podobu dřevěných kanálků s pohyblivými částmi (mlýnky, stavidla a výpusti), kde by jako zdroj vody po opravě a vyčištění sloužila prvorepubliková studna s pumpou.

Uvedená lokalita se nachází v sousedství dopravního uzlu a je velmi dobře dostupná pro obyvatele celé Líšně i přespolní. Konkrétní podoba herních prvků bude navržena odborným projektantem s ohledem na okolní zeleň i zástavbu.

V případě, že dojde k uvažované rekonstrukci náměstí, bude do něj vodní hřiště buď citlivě zakomponováno nebo přemístěno na jiné vhodné místo (např. do parku na Trnkově ulici nebo do Rokle).

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vodní hřiště bude sloužit jako rozptýlení především dětem na procházkách nebo pro ukrácení času při čekání na autobus či jejich rodiče, kteří se vydali do okolních obchodů. Voda z hřiště v letních dnech osvěží nejen je, ale prospěje i celé lokalitě - zvlhčí vzduch, sníží prašnost a vytvoří drobná pítka pro ptactvo a hmyz.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Návrh a vybudování hřiště 1 1 150 000 1 150 000
Oprava a vyčištění studny 1 350 000 350 000
Pořízení a instalace tlačné pumpy 1 100 000 100 000
Výsadba drobné zeleně 1 100 000 100 000
Rezerva 1 500 000 500 000
Údržba herních prvků a pumpy 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 500 000 Kč

Posouzení proveditelnosti