Vodní hřiště v Líšni
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Anna Týčová
2 500 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Líšeň
2022
390 líbí se mi
1101 kladných hlasů

Navrhujeme vybudování vodních herních prvků pro děti, kde by jako zdroj vody sloužila stará obecní studna, která v současnosti není nijak využívána.

V tomto projektu navrhujeme vytvoření vodního hřiště na náměstí Karla IV. Mělo by podobu dřevěných kanálků s pohyblivými částmi (mlýnky, stavidla a výpusti), kde by jako zdroj vody po opravě a vyčištění sloužila prvorepubliková studna s pumpou.

Uvedená lokalita se nachází v sousedství dopravního uzlu a je velmi dobře dostupná pro obyvatele celé Líšně i přespolní. Konkrétní podoba herních prvků bude navržena odborným projektantem s ohledem na okolní zeleň i zástavbu.

V případě, že dojde k uvažované rekonstrukci náměstí, bude do něj vodní hřiště buď citlivě zakomponováno nebo přemístěno na jiné vhodné místo (např. do parku na Trnkově ulici nebo do Rokle).

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vodní hřiště bude sloužit jako rozptýlení především dětem na procházkách nebo pro ukrácení času při čekání na autobus či jejich rodiče, kteří se vydali do okolních obchodů. Voda z hřiště v letních dnech osvěží nejen je, ale prospěje i celé lokalitě - zvlhčí vzduch, sníží prašnost a vytvoří drobná pítka pro ptactvo a hmyz.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Návrh a vybudování hřiště 1 1 150 000 1 150 000
Oprava a vyčištění studny 1 350 000 350 000
Pořízení a instalace tlačné pumpy 1 100 000 100 000
Výsadba drobné zeleně 1 100 000 100 000
Rezerva 1 500 000 500 000
Údržba herních prvků a pumpy 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 500 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Z hlediska územního plánu proveditelné. Dětská hřiště připouští všechny funkční plochy za dodržení podmínek obecných regulativů. Upozorňujeme však, že z úrovně městské části byla na podobu náměstí Karla IV. v Brně – Líšni vypsána soutěž, která řešila urbanistické, architektonické a krajinářské řešení tohoto prostoru.  proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor památkové péče Projekt má být realizován v ochranném pásmu souboru nemovitých kulturních památek, k realizaci je třeba závazné stanovisko Odboru památkové péče. Upozorňuji, že městská část již loni zveřejnila vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci podoby náměstí, která s tímto projektem nepočítá. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
MČ Brno - Líšeň Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný