Knížky z Ukrajiny pro děti a rodiče
nevítězný
Robert Keprt
3 000 000 Kč (navržený)
Děti
BRNO
2022
181 kladných hlasů

Na Moravě a v Čechách je 500.000 Ukrajinců, ale neexistuje tu důstojná ukrajinská knihovna. Část Ukrajinců u nás zůstane a i ti, co už tu jsou, jsou mostem mezi našimi národy. Nejen dětem pomozme připomenout rodná města i dědiny a jejich příběhy.

Vybudujme ukrajinskou knihovnu, která by sloužila Ukrajincům nejen z Brna. Dvě třetiny projektu jsou určeny na nákup knih v ukrajinštině, rusínštině, ruštině o Ukrajině, Knihy pro děti i dospělé o pověstech, a to nejen celoukrajinské sbírky pověstí, ale i krajové a lokální knihy a brožury o pověstech jednotlivých hradů, zámků, měst, městeček a vsí na Ukrajině, knihy o dějinách Ukrajiny, jejích zemí, krajů i míst, knihy o hradech, zámcích, kostelech, synagogách a jiných památkách, heraldice, etymologii, numismatice, záhadách, archeologii, architektuře, světcích, etnografii, atlasy dějin, knihy o přírodních krásách Ukrajiny, o jejích endemitech, národních parcích, turističtí průvodci po jednotlivých městech, knihy o ukrajinských menšinách kdekoli na světě. Také poezie psaná ukrajinsky, rusínsky, rusky nebo nářečími. A rovněž nákup ukrajinských a krajových kuchařek. Jedna třetina je určena na nákup knih z celého světa, které tematicky s Ukrajinou nemusejí souviset a které nejvíce chybějí v brněnských knihovnách. Knihy nemusejí být kupovány nové, lze kupovat i starší knihy z antikvariátů nebo od jednotlivců, ale přednost dostanou knihy, které nejsou v žádné veřejné knihovně na Moravě a které nejsou po digitalizaci volně přístupné na internetu. Chci podporovat to, co jediné má navzdory současné ohavné době budoucnost: úctu, solidaritu a dobré vztahy mezi národy. Z tohoto důvodu za současné situace pořízení knih, které by oslavovaly nebo hanobily politiky, armády a vojáky kteréhokoli současného státu není z tohoto projektu přípustné. Projekt není určen ani na nákup beletrie, lze z něj ale získat knížky o tradičních ukrajinských pohádkách, včetně komiksových vydání.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V Brně žije mnoho ukrajinských dětí a maminek. Domy některých zničeny, nemají se kam vrátit. O svou Ukrajinu už přišli, zkusme jim z ní vrátit alespoň vzpomínky na kulturu a příběhy jejich rodné země. Jeden z největších států Evropy zůstává pro nás ostatní na Moravě málo známý, kromě Podkarpatské Rusi se od nás na Ukrajinu běžně nejezdilo ani na zájezdy. Knihy by byly umístěny rovnoměrně ve všech pobočkách Knihovny Jiřího Mahena, ale tak, že by ani jedna kniha nebyla zakoupena dvakrát.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
knihy o Ukrajině při průměrné ceně 275 Kč za 1 knihu 7200 275 1 980 000
jiné zahraniční knihy o dějinách a památkách při průměrné ceně 275 Kč za 1 knihu 3600 275 990 000
katalogizace 3 10 000 30 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti