Stával v Žebětíně hrad?
neproveditelný
Robert Keprt
992 300 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Žebětín
2022
16 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Ostroh Hradisko v Žebětíně. Stával tam hrad nebo hradiště? Geofyzikální průzkum nepotřebuje kopat, může ale archeologům pomoci s výběrem míst, vhodných pro sondy, které by mohly existenci hradiska či hradu potvrdit a také zjistit dobu jeho vzniku.

Zalesněný ostroh v Žebětíně se jmenuje Hradisko. Nevíme, zda tam stávalo pravěké hradiště nebo středověký hrad. Archeologické nálezy odtud známy nejsou. Geofyzikální průzkum může levně a rychle prozkoumat celou polohu bez výkopů, dílčí sondy by mohly odpovědět na položenou otázku.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Čas od času se někomu u nás podaří objevit dosud neznámé pravěké hradisko nebo hrad. Brno je sídlem několika archeologických pracovišť, ale odpověď na otázku, proč se jeden ostroh v Žebětíně jmenuje Hradisko, zatím neznáme. Pokud by se podařilo prokázat, že zde skutečně existovalo hradiště nebo hrad, získalo by Brno další atraktivní turistický cíl.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Geofyzikální průzkum Hradiska v Žebětíně (vrchol ostrožny v její nejzazší části v rozsahu 1 ha) - parcela 1758 1 36 300 36 300
Vyhodnocení výsledku geofyzikálního průzkumu Hradiska v Žebětíně 1 6 000 6 000
Archeologické sondy na Hradisku v Žebětíně po vyhodnocení geofyzikálního průzkumu (m3) 100 4 500 450 000
Rezerva projektu 1 500 000 500 000
- 0
Cena celkem: 992 300 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor památkové péče Geofyzikální měření je jednou z forem archeologického výzkumu, které je oprávněn provádět pouze Archeologický ústav Akademie věd ČR, případně jiná osoba v právním smyslu disponující oprávněním od ministerstva kultury (seznam oprávněných organizací zde: https://www.mkcr.cz/seznam-organizaci-opravnenych-k-provadeni-archeologickych-vyzkumu-278.html).  proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
Odbor kultury proveditelný
MČ Brno - Žebětín Městská část nesouhlasí s realizací projektu, a to z důvodu blízkosti chráněné přírodní památky Žebětínský rybník. neproveditelný