Obnova hrobů na brněnských hřbitovech
nevítězný
Robert Keprt
5 000 000 Kč (navržený)
Senioři
BRNO
2022
558 kladných hlasů

Litinové plůtky kolem hrobů zrezavěly, Z mnohých hrobů byly ukradeny veškeré kovové nápisy i kříže, někde i urny. Náhrobní desky stojí křivě nebo se rozpadly. Jména slavných zmizela při likvidaci hrobů. Obnovme hroby 11 hřbitovů v držení města Brna,

Vzhledem k váze nakloněný náhrobek žádná stařenka svépomocí nenarovná. Hřbitovy navštěvují ve větší míře staří lidé. Ústřední hřbitov je vystaven rabování, soustavnému kradení všeho kovového. Kovová písmena si na koleně většina lidí neodlije. Na některých hrobech se povalují rozvalené kusy kamene. Na mnoha hrobech jsou výhružné samolepky "zaplať, nebo zlikvidujeme hrob". Hroby nejslavnějších brněnských osobností, včetně primátorů a umělců, byly zlikvidovány. Chtěl bych, aby před jejich zrušené hroby byly přidány důstojné cedulky s jejich jmény. Hodně hrobů je opuštěných a desítky let je nikdo neudržuje. Při obnově hrobů by měly být upřednostněny hroby umělců, vědců a jiných významných osobností, staré i umělecky cenné náhrobky. Výběr hrobů k větší či menší obnově by měl zahrnovat i opuštěné německé a židovské hroby, jakož i hroby osobností, které se hlásily k Moravanům a kterým je jejich identita upírána i po smrti. Mezi vybranými hroby k obnově by měly být i hroby zasloužilých osobností, které v běžných průvodcích po ústředním hřbitově nenajdeme. Mrtví se nemohou bránit, to je na nás živých, abychom z ústředního hřbitova udělali opět důstojné místo. Město Brno sice plánuje investovat do obnovy ústředního hřbitova, ale tato investice se má týkat pouze vstupní části. Neřeší chodníky v dezolátním stavu ani početné hroby, o které se už léta nikdo nestará. Tento projekt se týká pouze hrobů na všech městských brněnských hřbitovech s nadějí, že i ty chodníky a cesty mezi hroby se jednou dočkají nezbytné obnovy. Jen na ústředním hřbitově je 80000 hrobových míst. Část hrobů je ale v dobrém stavu a někde se začít musí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Mnoho úspěšných projektů v brněnském participativním rozpočtu se týká sportu, čili volného času dětí a mládeže. Ale i děti a mládež během let stárnou. Možná jim prospějeme i výchovou k něčemu tak "nepraktickému", jako je úcta. Také úcta k životu lidí, z nichž mnozí tu žili před námi a jiné ještě pamatujeme.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
rekonstrukce hrobů 1 4 730 000 4 730 000
osazení pamětních desek do země před zrušené hroby slavných osobností 1 90 000 90 000
obnova nápisů na hrobech barvou 1 30 000 30 000
vyčištění hrobů od přerostlých křovin a náletové zeleně 3 50 000 150 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti