Relax, gril, pláž, hrátky v Komíně
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Eva Beranová
4 500 000 Kč (navržený)
Zábava
Brno - Komín
2022
98 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
668 kladných hlasů

Cílem projektu je vytvořit v Komíně místo vhodné k setkávání, hře, relaxaci, grilování či opékání na ohni.

Řeka Svratka a její okolí je velice oblíbená lidmi, kteří sem přichází za relaxací.
Co takhle u řeky na nějakém místě dostatečně širokém vytvořit prostor k odpočinku, s možností zde posedět s rodinou, setkat se s přáteli, něco si opéci na ohni či grilu. Pro děti by toto místo mohlo být ještě více zajímavějším, kdyby zde byly herní prvky.

V projektu se počítá s úpravou plochy k odpočinku, vybudováním grilovacího místa (ohniště), osazení plochy lavičkami a stolem, odpadkovými koši, vytvořením herních prvků.

Realizace na pozemcích na Komínských loukách: 1635/12 a 1635/13.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt by měl obohatit městskou část o další místo pro trávení volného času a vytvořit příjemné zázemí pro přátele a rodiny s dětmi.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava plochy 1 300 000 300 000
Sestava gril 1 600 000 600 000
Lavičky a stoly, odpadkové koše 1 700 000 700 000
Herní prvky 1 1 500 000 1 500 000
Projektová dokumentace 1 400 000 400 000
Rezerva projektu 1 200 000 200 000
Vyjmutí ze zemědělského půdního fondu 1 200 000 200 000
Kontrola prostoru a okolí, vývoz odpadků, servis herních prvků, 3 200 000 600 000
Cena celkem: 4 500 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemky p.č. 1635/12 a 1635/13 v k.ú. Komín jsou dle územního plánu součástí plochy městské zeleně, v menší míře plochy vodohospodářské a částečně i zvláštní plochy pro rekreaci. Nejsou dotčeny protipovodňovými opatřeními dle Generelu odvodnění města Brna, takže záměr je v souladu Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Doporučujeme ale situovat záměr mimo plochu vodohospodářskou. proveditelný
Majetkový odbor Na všech jmenovaných pozemcích je projekt proveditelný. proveditelný
Odbor životního prostředí Na uvedených pozemcích proveditelný. Je nutné situovat tak, aby nedošlo ke kácení vzrostlé zeleně, v rozpočtu se s kácením ani výsadbou nepočítá. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Je to Zemědělský půdní fond, takže nutné odnětí ze zemědělského půdního fondu a pozemky jsou dotčeny záměrem  výstavby protipovodňových opatření - nutné vyjádření Kanceláře architekta města Brno. proveditelný
MČ Brno - Komín Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
Kancelář architekta města Brna Pro území byla v roce 2006 pořízena statutárním městem Brnem „Urbanistická studie Komínské louky – Káčata“ https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/urbanisticka-studie-kominske-louky-kacata/.'>https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/urbanisticka-studie-kominske-louky-kacata/">https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/urbanisticka-studie-kominske-louky-kacata/. Projekt lze umístit dočasně, s vhodnou návazností na pěší trasy a v souladu s urbanistickou studií.

 
proveditelný