Umění s tématikou ochrany zvířat
neproveditelný
Vendula Brabcová
380 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - sever
2022
481 líbí se mi

Chceme zrealizovat umělecké dílo - velkoformátový obraz (mural), které by kolemjdoucím lidem zajímavou a nenásilnou formou připomnělo, že v oblasti našeho vztahu ke zvířatům máme v mnoha ohledech stále co dohánět.

„Máte rád/a zvířata"? Většina z nás na tuto otázku bez zaváhání odpoví kladně. Přesto však najdeme mnoho případů, kdy se ke zvířatům nechováme příliš hezky. Změna k lepšímu je naštěstí možná, jak dokazují i konkrétní příklady z České Republiky. Prostřednictvím zajímavě ztvárněného umění bychom rádi inspirovali veřejnost k zamyšlení. Nejen nad tím, jak a proč se ke zvířatům chováme. Důležité je také uvědomit si, že každá změna, i ta opravdu velká, začíná u jednotlivců. My všichni svými každodenními volbami rozhodujeme také o tom, v jakých podmínkách budou zvířata žít.

Každý z nás má v rukou moc změnit život zvířat k lepšímu. A mnohdy stačí málo, aby se věci pohnuly správným směrem.

Jako místo navrhuji dům na Vranovské 26.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Cílem projektu je zvelebit vybrané místo a zároveň nenásilnou komunikací inspirovat kolemjdoucí k zamyšlení se nad otázkou ochrany zvířat.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Velkoformátový obraz 1 300 000 300 000
Rezerva projektu 1 50 000 50 000
údržba 3 10 000 30 000
Cena celkem: 380 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Pozemek p.č. 1060 v k.ú. Zábrdovice, jehož součástí je stavba č.p. 508 Vranovská 26, je majetkově v pořádku. Majetkový odbor proto posuzuje projekt umístěný na předmětné stavbě jako proveditelný. proveditelný
Odbor kultury proveditelný
MČ Brno - sever Městská část nesouhlasí s realizací projektu z důvodu plánovaného zateplení objektu. neproveditelný