Revitalizace hřiště v Julcu
proveditelný
Vstoupit do hlasování
David Pleva
1 967 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Židenice
2022
343 líbí se mi
479 kladných hlasů

Tento projekt si klade za cíl zvýšení kapacity dětských hřišť v Juliánově a vytvoření tak přirozeného prostoru pro hry a setkávání rodin s dětmi.

Projekt zahrnuje revitalizaci hřiště, které se nachází mezi ulicemi Souběžná a Krásného. Hřiště bylo vybudováno před více něž 12 lety. Z tohoto důvodu již aktuálně nesplňuje kapacitní kritéria. Některé prvky zde vykazují známky opotřebeni, jiné prvky zde dokonce chybí.
V rámci realizace by místo mělo projít následující úpravou:
Dominantou hřiště je prvek s tobogány a velkým pískovištěm, tato část by zůstala nadále zachována. Další část hřiště by byla upravena a rozšířena o další prvky viz. vizualizace. Povrch upravované části hřiště by tvořila gumová dlažba a štepka 300 a 400mm.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch tohoto projektu spočívá ve zvýšení kapacity dětských hřišť v Juliánově a vytvoření tak přirozeného prostoru pro hry a setkávání rodin s dětmi.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Hřiště - 30 prvků vč. montáže 1 1 145 000 1 145 000
Hřiště - nový povrch vč. stavebních úprav 1 182 000 182 000
Rezerva 1 400 000 400 000
údržba 3 80 000 240 000
Cena celkem: 1 967 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Záměr je situován do plochy městské zeleně (funkční typ plochy ostatní městské zeleně). Ty zahrnují zejména parkově upravená veřejná prostranství. Dětská hřiště jsou přípustná ve všech funkčních plochách, je však třeba dodržet soulad s charakterem území a další obecné regulativy. Rozsah hřišť musí být takový, aby v území stále převažovala funkce zeleně. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor životního prostředí Záměr revitalizace dětského hřiště  je situován v plochách veřejné zeleně. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna definuje pojem zeleň tak, že součástí plochy zeleně mohou být mimo jiné i stavební prvky, např. dětská hřiště. Vždy by se však mělo jednat o záměry, které svým rozsahem pouze doplňují plochy veřejné zeleně.

 
proveditelný
MČ Brno - Židenice Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný