Revitalizace hřiště v Julcu
nevítězný
David Pleva
1 967 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Židenice
2022
594 kladných hlasů

Tento projekt si klade za cíl zvýšení kapacity dětských hřišť v Juliánově a vytvoření tak přirozeného prostoru pro hry a setkávání rodin s dětmi.

Projekt zahrnuje revitalizaci hřiště, které se nachází mezi ulicemi Souběžná a Krásného. Hřiště bylo vybudováno před více něž 12 lety. Z tohoto důvodu již aktuálně nesplňuje kapacitní kritéria. Některé prvky zde vykazují známky opotřebeni, jiné prvky zde dokonce chybí.
V rámci realizace by místo mělo projít následující úpravou:
Dominantou hřiště je prvek s tobogány a velkým pískovištěm, tato část by zůstala nadále zachována. Další část hřiště by byla upravena a rozšířena o další prvky viz. vizualizace. Povrch upravované části hřiště by tvořila gumová dlažba a štepka 300 a 400mm.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch tohoto projektu spočívá ve zvýšení kapacity dětských hřišť v Juliánově a vytvoření tak přirozeného prostoru pro hry a setkávání rodin s dětmi.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Hřiště - 30 prvků vč. montáže 1 1 145 000 1 145 000
Hřiště - nový povrch vč. stavebních úprav 1 182 000 182 000
Rezerva 1 400 000 400 000
údržba 3 80 000 240 000
Cena celkem: 1 967 000 Kč

Posouzení proveditelnosti