Náhrada kamenné aleje Soběšická
nevítězný
Jiří Pressfreund
450 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - sever
2022
294 kladných hlasů

Nahrazení kamenné aleje, vytvořené ze 48 kamenných kvádrů po obou stranách ulice Soběšická, keřovou výsadbou.

STÁVAJÍCÍ STAV:Někteří náštěvníci přilehlé oblíbené venkovní posilovny a i jiní řidiči parkovali v roce 2019 před vyústěním ulice Soběšické do ulice Seifertova také na zatravnělém prostoru kolem silnice a tím se zde vytvořila rozježděná místa. V listopadu 2019 tak zde vyrostla alej vytvořená z kamenných kvádrů (o velikosti 75x50x50cm) po obou stranách silnice. Na jedné straně je rozmístěno celkem 36 kamenných kvádrů, na protější straně pak 12 kamenných kvádrů (rozteč mezi nimi je přibližně 2m). Zabránit odstavování vozidel na trávě, místo tohoto stávajícího absurdního řešení, je vhodnější keřovou výstavbou podél silnice.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: "Vybudovaná" kamenná alej je, vzhledem k šířce ulice, hazardováním s bezpečností silničního provozu. Realizaci tohoto projektu by ocenili všichni účastníci silničního provozu ulicí Soběšická.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Keřová výstavba 1 140 000 140 000
Odvoz kamene 1 50 000 50 000
Rezerva 1 200 000 200 000
Údržba 3 20 000 60 000
Cena celkem: 450 000 Kč

Posouzení proveditelnosti