Živé Brno
nezískal podporu
Miroslava Mala
5 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2022
116 líbí se mi

zelené prírodné mesto, mať čistý vzduch a v lete ochladenie

Cieľom projektu je z Brna vytvoriť zelené živé PRÍRODNÉ MESTO !
Zakladanie živých zelených stien z rastlín na budovách, výsadba jedlých stromov a krikov, kvetinových medonosných rastlín pre opeľovače, pre prezumujúce vtáctvo, pýtka pre vtáky, vtáčie búdky na hniezdenie, včelie úle pre divoké včely, domy pre ježkov, hmyzie domčeky, zachytávanie dažďovej vody na polievanie

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Predstavte si že už nebude rozdiel či pôjdete do lesa na prechádzku alebo sa prejdete po živom PRÍRODNOM MESTE! Budovy sú zelené, obrastené popínavými rastlinami( čistia vzduch, ochladzujú v lete), plno kvetných lúk, vtáci majú dostatok miesta na hniezdenie...

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh