VODÁCI NA SVRATCE
neproveditelný
Jakub Němec
4 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - střed
2022
358 líbí se mi

Vybudování zázemí z unimobuněk pro vodáky na řece Svratce poblíž koupaliště na Riviéře, včetně pořízení příslušenství a kompletního vybavení na trénink, opravy a výuku.

Od roku 1959 byl v navrhovaném úseku řeky pořádán Veletržní pohár ve vodním slalomu. Tato aktivita byla přerušena v období provozu prodejní burzy v 90. letech minulého století. Po ukončení provozu burzy byla činnost znovu v tomto prostoru obnovena, jelikož se jedná o jedno z mála míst, kde je na území města možná jízda na proudící vodě.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zájem o výcvik na proudící vodě je značný a je počítáno s volným přístupem veřejnosti. Rovněž bude možné opět pořádat závody ve vodním slalomu. V minulých letech zde proběhlo například mistrovství ČR žáků. V případě, že v budoucnosti dojde k realizaci vodáckého kanálu v Pisárkách zůstane tento projekt pro svoji bezpečnost vhodný i nadále pro širokou veřejnost bez vstupného.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Sklad lodí a šatny 2 1 600 000 3 200 000
Demontovatelné sloupy pro slalomovou trať a branky 1 500 000 500 000
Údržba a úprava zeleně v okolí úseku řeky 3 100 000 300 000
Cena celkem: 4 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Loděnice bude situována mimo záplavové území Q100 proveditelný
Odbor implementace evropských fondů Realizace projektu je v územní i časové kolizi s projektem Realizace protipovodňových opatření města Brna  – etapy VII a VIII, na který získalo statutární město Brno v červnu 2022 dotaci z Národního programu Životní prostředí ve výši 762 mil. Kč. Realizace protipovodňových opatření bude probíhat do června 2024 a poté musí statutární město Brno zajistit udržitelnost výstupů projektu po dobu 5 let.  neproveditelný
Kancelář architekta města Brna

 
proveditelný