Kompostuj Brno!
nevítězný
Martin Basel
3 500 000 Kč (navržený)
Jiné
BRNO
2022
680 kladných hlasů

Záměrem projektu je snížit množství odpadu pomocí domácího kompostování, a to prostřednictvím různých druhů kompostérů ( např. kompostéry o obsahu 600/900 l, pěstební kompostéry, kompostéry na balkon)
Město pořízením kompostérů ušetří za svoz odpadu

Všichni produkujeme velké množství “zeleného” odpadu z potravin, který bychom v domácnostech mohli přeměnit poměrně snadno na kompost a tím pomoci přírodě vrátit zpět cenné živiny. Pokud by město Brno v rámci participativního rozpočtu pořídilo občanům zdarma kompostéry, a to různé druhy dle jejich potřeb, tak by zcela jistě zvýšilo jejich zájem o tuto formu předcházení vzniku odpadu. Zároveň by tím došlo k prospěchu i v oblasti životního prostředí, protože by se snížilo množství sváženého odpadu a tedy i vlivy ježdění svozových vozidel na ovzduší, které v Brně dýcháme.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zásadním veřejných prospěchem je snížení množství komunálního odpadu, snížení emisí a znečištění ovzduší v Brně snížením množství cest svozových vozidel a v neposlední řadě i snížení nákladů města Brna na odstranění odpadů. Dalším přínosem je zisk kvalitního domácího kompostu, který je důležitý pro pěstování rostlin a zachování kvality půdy.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Pořízení kompostérů (600l, 900l, pěstební a nabalkon) 1 2 800 000 2 800 000
Administrace, doprava, uskladnění 1 700 000 700 000
Cena celkem: 3 500 000 Kč

Posouzení proveditelnosti