Odpočinkové lavičky – Brno-Vinohrady 2
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Luděk Hodboď
1 580 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - Vinohrady
2023
58 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
489 kladných hlasů

Sídlištěm Brno-Vinohrady procházejí dva souběžné dvoupruhové chodníky pro pěší, jejichž povrch byl v minulých letech upravován, ale přesto mají závažný nedostatek - po celé jejich délce téměř schází odpočinkové lavičky pro možnost odpočinku na nich.

Stav a vybavenost sídliště Brno-Vinohrady se v uplynulých letech postupně vylepšovaly, Některé jeho nedostatky nejsou vzhledem k poloze vůči městu dost dobře řešitelné nebo jsou značně nákladné (např. napojení cyklostezek na městskou síť nebo parkovací místa), jiné řešení mají, ale nebyla jim věnována žádoucí pozornost.
Mezi tyto relativně snadno řešitelné záležitosti patří zejména vybavenost sídliště odpočinkovými lavičkami. Ty jsou na sídlišti sice poměrně hustě rozmístěny, ale bohužel pouze v odpočinkových plochách v parcích, na dětských hřištích apod., ale téměř vůbec ne na dvou hlavních pěších trasách, procházejících sídlištěm.
Přitom po těchto chodnících musí projít v podstatě všichni obyvatelé sídliště, jdoucí k lékaři nebo do lékárny, na nákup nebo do jiného zařízení služeb na sídlišti, na úřad či na zastávku MHD apod. Zdravému člověku to nepřijde, ale chodci, mající jakékoli zdravotní potíže, omezující jejich pohyblivost (nemusí jí jenom o problém s nohami, ale i slabší srdce, problém s dechem apod.), v podstatě nemají možnost si (bez odbočení z chodníku do parku nebo na hřiště, tj. mimo směr chůze) na chvíli sednout a odpočinout si před dalším pokračováním ve své chůzi.
Doplnění stávajících nových i starých chodníků lavičkami ve všech vhodných místech (mimo profil chodníků, na okraji travnatých ploch) by bylo velmi přívětivým a ohleduplným opatřením vůči všem obyvatelům a návštěvníkům sídliště, nejen vůči seniorům a osobám se zdravotními potížemi.
Připojené fotografie dokumentují stav v roce 2021, kdy byl podán první návrh v rámci aktivity Dáme na vás - od té doby k žádné změně k lepšímu nedošlo (v roce 2020 naopak byly lavičky na pěší zóně u parku na Pálavském náměstí odstraněny). Snad je z fotografií zřejmý aktuální stav i možnosti jeho relativně snadného i nenákladného a přitom potřebného řešení.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Předpokládanými uživateli projektu mohou být všichni obyvatelé a návštěvnící sídliště, především pak osoby, mající zdravotní potíže, omezující jejich pohyblivost či dosažitelnou pochůzkovou vzdálenost (bez možnosti krátkodobého odpočinku) při potřebných cestách mezi bydlištěm a zařízeními (obecnou vybaveností) na sídlišti.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
úprava míst pro lavičky, nákup laviček, postavení a ukotvení laviček 30 40 000 1 200 000
Rezerva 1 200 000 200 000
kontrola stavu, oprava poškození 3 60 000 180 000
Cena celkem: 1 580 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
MČ Brno - Vinohrady proveditelný