Pomník parašutistům skupiny SILVER B
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Josef Šlesinger
940 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2023
431 líbí se mi
578 kladných hlasů

Cílem projektu je zřízení pomníku parašutistům Zemkovi a Škachovi, kteří byli vysazeni spolu se skupinami Anthropoid a SILVER A z Anglie v roce 1941. Svůj úkryt nalezli na dlouhou dobu v Řečkovicích u místních obyvatel.

Pomník by měl stát v parčíku mezi ulicí Ječnou a Sibiřskou nad svahem bývalé cihelny. Měl by na něm být umístněn znak našich parašutistických jednotek v Anglii a jména obou parašutistů. Tito dva hrdinové dosud nikde pamětní desku nemají i když byli jediní, kteří z první vlny výsadků do Protektorátu přežili válku v ilegalitě. Po neúspěšném pokusu o navázání kontaktu našli útočiště v Řečkovicích, odkud se snažili navázat spojení. Obětavostí mnoha místních obyvatel, z nichž někteří za ni zaplatili životem, se jim zde podařilo přežít i kruté období druhé Heydrichiády a i díky této pomoci se oba dožili konce války. Bohužel se v Řečkovicích o tomto dění za druhé světové války skoro nic neví a pomník by přispěl k rozšíření povědomí o naší bezprostřední historii hlavně mezi mládeží. Místo, kde by pomník stál je navíc nedaleko dvou úkrytů parašutistů na ulici Sibiřská.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V dnešní době, kdy si náš národ musí připomínat své hrdiny by zřízení pomníku statečným vojákům nejen oba vyzdvihl ze zapomnění ale zároveň by se na exponovaném místě lidé dozvěděli více o historii místa kde žijí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavba pomníku 1 100 000 100 000
Kovové prvky 1 100 000 100 000
Instalace 1 50 000 50 000
Náklady na materiál a úpravu místa 1 150 000 150 000
Zpracování projektu 1 90 000 90 000
Soutěž o návrh 1 100 000 100 000
Rezerva 1 200 000 200 000
Údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 940 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor kultury proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora posouzení probíhá
Majetkový odbor Bude prováděna celková revitalizace parku, doporučujeme pomník umístit až po provedené revitalizaci. proveditelný