Pomozme zvířatům
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Lenka Pillerová
5 000 000 Kč (navržený)
Zvířata
BRNO
2023
444 líbí se mi
1279 kladných hlasů

V současné době neexistuje komplexní podpora pro volně žijící zvířata tak, aby byla zajištěna pomoc, a to od odchytu, léčby, regenerace a jejich vypuštění do volné přírody. Pojďme těmto volně žijícím zvířatům zajistit v Brně místo pro uzdravení.

Projekt by zahrnoval nejen pronájem prostor, mzdové náklady, a to i na veterinární péči, krmení, přístroje, ale také například na webovou aplikaci a veřejné osvětové akce pro děti. Hlavním cílem je poskytnout adekvátní péči poraněným volně žijícím zvířatům, které následně budou vypuštěny do přírody, a to do chráněné krajinné oblasti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pomoc volně žijícím zvířatům v Brně. Vzdělávací činnost pro děti.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 5 000 000 5 000 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí Péči o volně žijící živočichy v nouzi mohou poskytovat Záchranné stanice, které mohou být provozovány pouze na základě povolení Ministerstva životního prostředí dle § 5 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro území města Brna jsou provozovány 2 záchranné stanice: Ptačí centrum o.p.s. a Záchranná stanice Jinačovice (pro území Brno-Bystrc a Kníničky) provozovaná ZOO Brno. Cílem záchranných stanic je směřovat péči tak, aby mohlo být nalezené zvíře ideálně navráceno zpět do přírody. Záchranné stanice zajišťují také osvětovou činnost (sociální sítě, programy pro základní školy apod.). proveditelný
Odbor městské informatiky proveditelný