Pomozme zvířatům
Lenka Pillerová
5 000 000 Kč (navržený)
Zvířata
BRNO
2023
80 líbí se mi

V současné době neexistuje komplexní podpora pro volně žijící zvířata tak, aby byla zajištěna pomoc, a to od odchytu, léčby, regenerace a jejich vypuštění do volné přírody. Pojďme těmto volně žijícím zvířatům zajistit v Brně místo pro uzdravení.

Projekt by zahrnoval nejen pronájem prostor, mzdové náklady, a to i na veterinární péči, krmení, přístroje, ale také například na webovou aplikaci a veřejné osvětové akce pro děti. Hlavním cílem je poskytnout adekvátní péči poraněným volně žijícím zvířatům, které následně budou vypuštěny do přírody, a to do chráněné krajinné oblasti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pomoc volně žijícím zvířatům v Brně. Vzdělávací činnost pro děti.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 5 000 000 5 000 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč