Zeleň na Moravském náměstí
Jaromír Franc
2 560 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2023
24 líbí se mi

Revitalizace části parku na Moravském náměstí mezi ulicemi Lidická a Milady Horákové.

Nahradit stávající dlažbu parkovou úpravou spočívající ve výsadbě stromořadí lip a keřů růží.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Uživateli budou všichni návštěvníci a obyvatelé Brna, stromořadí bude poskytovat stín a zvlhčovat a okysličovat vzduch v samém centru Brna. Velkoplošný záhon růží bude evokovat příjemné pocity.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Revitalizace části parku 1 1 900 000 1 900 000
Projektová dokumentace 1 300 000 300 000
Péče o stromy a keře 3 120 000 360 000
Cena celkem: 2 560 000 Kč