Toulky brněnskou minulostí
Pavel Benda
650 000 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2023
177 líbí se mi

Vždyť historie je tak zajímavá… Pojďme vytvořit mobilní aplikaci s názvem Toulky brněnskou minulostí, díky které se budeme moci seznamovat s bohatou historií míst v širším centru Brna, a to v přímém porovnání s dnešní realitou.

Navrhuji vytvořit aplikaci "Toulky brněnskou minulostí" pro chytrý mobilní telefon, kdy se díky jeho technologickým možnostem budeme moci seznamovat s bohatou historií míst v širším centru Brna, a to v přímém porovnání s dnešní realitou. Aplikace, která by mapovala pomocí historických fotek Brno tak, jak ho již většina neznáme, by se mohla případně rozšiřovat nejen o další obsah (historická videa, historické názvy ulic apod.), ale i o další zajímavá místa mimo centrum. Historických fotek Brna je dostatečné množství (spolupráce s různými institucemi, veřejností atp.). Anglická verze by přiblížila historii města i zahraničním turistům. Informace o aplikaci by mohla být umístěna ve všech informačních centrech.

Jak by aplikace fungovala?
1. Uživatel si zapne automatické vyhledávání s upozorněním (aplikace ho upozorní, když bude procházet v okolí zajímavého bodu - polohu zjistí GPS modul / předpoklad přesnosti dosahu komerčního GPS modulu je 10 m),
2. Půjde navolit určitý tematický okruh procházky se zajímavými místy,
3. Uživatel si sám hledá přes mapu zajímavá místa.

Popis aplikace v mobilním telefonu:
Základem aplikace by byla mapa, ve které by byly uloženy GPS souřadnice zajímavých míst (někdy i již zbořených budov), ke kterým existuje historická fotografie. Při projití aktivní GPS oblasti daného bodu se na displeji tato fotografie objeví. V její spodní části by byla „plovoucí“ nabídková lišta, v jejíž levé části by byly zobrazeny další funkce – doprovodný text, případně další fotografie (např. i po válečném bombardování). V pravé části bude ovládání „plovoucí“ lišty pro případný pohodlnější pohyb v mapě, která se bude nacházet pod fotografií. Používání aplikace by bylo velmi jednoduché a intuitivní.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch návrhu vidím v tom, že se zvýší povědomí o bohaté historii města nejen Brňanům, ale i (zahraničním) turistům. Z aplikace se může stát tzv. turistické lákadlo.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vývoj mobilní aplikace 1 400 000 400 000
Další náklady (tvorba obsahu, vyhledávání fotografií, míst...) 1 100 000 100 000
Údržba aplikace 3 50 000 150 000
Cena celkem: 650 000 Kč