Toulky brněnskou minulostí
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Pavel Benda
850 000 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2023
349 líbí se mi
835 kladných hlasů

Vždyť historie je tak zajímavá…

Aplikace "Toulky brněnskou minulostí" vám umožní seznámit se s bohatou historií míst v širším centru Brna, a to v přímém porovnání s dnešní realitou. Aplikace, která by mapovala pomocí historických fotek Brno tak, jak ho již většina neznáme, by se mohla rozšiřovat nejen o další obsah (historická videa, historické názvy ulic apod.), ale případně i o další zajímavá místa mimo centrum. Historických fotek Brna je dostatečné množství (spolupráce s různými institucemi či veřejností).
V aplikaci půjdou navolit určité okruhy procházek se zajímavými místy nebo si uživatel bude sám hledat přes mapu zajímavá místa.

Anglická verze by přiblížila historii města i zahraničním turistům. Informace o aplikaci by mohla být umístěna ve všech informačních centrech.

Vizualizace aplikace je ilustrační.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch návrhu vidím v tom, že se zvýší povědomí o bohaté historii města nejen Brňanům, ale i (zahraničním) turistům. Z aplikace se může stát tzv. turistické lákadlo.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vývoj mobilní aplikace 1 400 000 400 000
Další náklady (tvorba obsahu, vyhledávání fotografií, míst...) 1 100 000 100 000
Rezerva 1 200 000 200 000
Údržba aplikace 3 50 000 150 000
Cena celkem: 850 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor památkové péče Informační obsah aplikace doporučujeme konzultovat s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Brně, případně s Archivem města Brna.  proveditelný
Odbor kultury Projekt je zajímavý. Budeme rádi, když se do budoucna budeme moc spojit ohledně možnosti zapojit například naše sochařské stezky či mapu kulturních informací do této aplikace/webu. Za "Kultura Brno" a "Sochařské Brno" je projekt v pořádku a nekryje se nám nijak zvlášť s našimi stezkami. proveditelný
Odbor městské informatiky Případnou realizaci konzultovat s oddělením Geografického informačního systému Odboru městské informatiky. proveditelný