Revitalizace sportovního areálu - Bystrc
Jakub Vodička
4 900 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bystrc
2023
322 líbí se mi

V městské části Brno-Bystrc vznikl v posledních letech nový sportovní areál pod Pekárnou, kde lze trávit čas na pumptrackové dráze a na dirt parku. Pojďme tento oblíbený areál zrevitalizovat a doplnit o další sportovní prvky a zázemí pro děti.

Sportovní areál ,,pod Pekárnou" se již stal tradičním místem pro setkávání nejen cyklistů a sportovců z Bystrce, ale také z celého Brna a okolí. Cílem tohoto projektu je nejen revitalizace areálu, ale také doplnění areálu o další sportovní prvky, jako je např. workout nebo herní prvky pro nejménší. Cílem je také zkvalitnění zázemí a přístupových cest, které tomuto areálu dlouhodobě chybí. Veškeré úpravy areálu musí být realizovány v souladu s okolní přírodou, tzn. dřevěné prvky, zachování stávající zeleně a její vhodné rozšíření a vytvoření tzv. lesoparku. Nechceme zapomenout ani na nejmladší návštěvníky, pro ty bychom chtěli prvky, které budou rozvíjet jejich pohybové schopnosti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vytvoření veřejného sportoviště pro děti a mládež, kde mohou lidé aktivně odpočívat a trávit volný čas.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
realizace projektu 1 4 000 000 4 000 000
údržba projektu, veřejné akce pro děti 3 300 000 900 000
Cena celkem: 4 900 000 Kč