Revitalizace vinohradské fontány
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Simona Nováková
3 850 000 Kč (navržený)
Zábava
Brno - Vinohrady
2023
342 líbí se mi
855 kladných hlasů

Každá pořádná obec má své náměstí, svou náves. Zkrátka místo vhodné k setkávání s přáteli. Na Vinohradech je takovým místem park pod radnicí. Ten zůstává po desetiletí stále stejný. Cílem projektu je nastartovat postupnou proměnu tohoto prostoru.

Parkový prostor pod radnicí byl kdysi navržen velkolepě. Fontána a dva bazény měly přinášet zábavu i osvěžení. Z plánů bohužel sešlo, zůstala jen fontána, vybudované bazény jsou namísto vodou vyplněny hlínou.. Na omšelých, betonových obrubnících bazénů je sezení nepohodlné. I tak je parkový prostor pod radnicí od jara do podzimu zaplněn lidmi. Posezení s přáteli však kazí absence míst k pohodlnému posezení. V horkých, letních dnech by každý uvítal i možnost schovat se na chvíli do stínu.Cílem projektu je nastartovat postupnou proměnu místa. První kroky jsou jednoduché. Spočívají v osazení stávajících betonových soklů pohodlnými, dřevěnými lavičkami. Ty budou instalovány v přibližně metrových rozestupech. Sokl mezi lavičkami bude překryt jednoduchou odkládací plochou. Z důvodů snadné údržby nejlépe nerezovou. V této ploše bude navíc do betonového soklu zapuštěna trubková konzola pro snadné ukotvení slunečníku nebo stavebnicového systému pro instalaci stínících plachet.V rámci oprav zchátralých betonových soklů se předpokládá mj. i zaoblení hran.Tento prostor má velký potenciál pro další rozvoj, pro další úpravy i vybavení mobiliářem. Místní by jistě uvítali veřejný gril, pítko či stolky na hry a v dalších etapách by pomohlo i veřejné WC.Postupná proměna tohoto přirozeného centra na místo pro relaxaci i zábavu, na místo pro neformální setkávání obyvatel i návštěvníků Vinohrad bude přínosem nejenom pro nás na Vinohradech.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Kultivace místa ve veřejného prostoru a jeho úprava na místo, kde bude příjemné posedět a setkávat se se sousedy a přáteli. Uživatelé tohoto prostoru budou obyvatelé Vinohrad všech věkových kategorií ale také i návštěvníci z jiných částí Brna.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 150 000 150 000
Opravy betonových soklů 1 250 000 250 000
Lavičky včetně dopravy a instalace 10 55 000 550 000
Odkládací plochy vč. instalace konzol 10 100 000 1 000 000
Clonící technika (slunečníky, plachty , konstrukce) 10 90 000 900 000
Rezerva 1 700 000 700 000
Údržba a opravy 3 100 000 300 000
Cena celkem: 3 850 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství popř. úpravách či budování nových veřejných toalet je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
MČ Brno - Vinohrady Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný