Revitalizace úprav Mendlova náměstí
Naděžda Budíková
640 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2023
8 líbí se mi

Polidštění upraveného Mendlova náměstí. Doplnit alespoň nějakou zeleň. Zpříjemnit pobyt na náměstí zvláště v letních měsících. V současné době je to betonová a kamená džungle.

Po stavebních úpravách působí opravené Mendlovo nám. jako velké červené vydlážděné parkoviště a sem tam strom, kovové lavičky - v létě rozpálené, v zimě zmrzlé. Bylo by vhodné ozelenit plochu alespoň velkokapacitními květináči s rostlinami. Stromy jsou ohroženy rozpálenou dlažbou. Zemina v okolí kmenů má nedostatečný průměr, nebudou mít dostatek vláhy a tak jim hrozí uschnutí. V letních měsících zde bude velké horko a navíc to není hezké. Mohla by zde být i nějaká fontána a pítko.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zkulturnění, zlepšení vzhledu a ozelenění dlážděné plochy Mendlova náměstí. Zlepšení podmínek pro vysazené stromy. Lepší estetický vzhled. Uživatelé jsou cestující z Mendlova náměstí a jeho návštěvníci.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
nákup květináčů, sazenice, atd. 1 500 000 500 000
odstranění části dlažby u stromů 1 20 000 20 000
údržba zeleně 3 40 000 120 000
Cena celkem: 640 000 Kč