Naučná stezka kolem Svitavy a okolí
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Zuzana Rožcová
2 600 000 Kč (navržený)
Vzdělání
Brno - Maloměřice a Obřany
2023
461 líbí se mi
1034 kladných hlasů

Naučná stezka může přiblížit návštěvníkům MČ Brno – Maloměřice a Obřany zajímavá místa nejen kolem řeky Svitavy, ale také na Hádech a dalších zajímavých místech městské části.

Městská část Brno – Maloměřice a Obřany leží na severovýchodním okraji města Brna po obou březích řeky Svitavy. Představuje nejen vstupní bránu do nejjižnější části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, ale okolí Svitavy v Maloměřicích a Obřanech je stále více navštěvováno obyvateli Brna, kteří zde hledají odpočinek, nebo odsud vyrážejí na kolech nebo pěšky na výlety za hranice Brna. Maloměřice jsou stále v mysli některých Brňanů považovány za poněkud vyloučenou lokalitu (v minulosti by Maloměřice měly být hlavně průmyslovou zónou) a projekt má také za cíl tento předsudek změnit. Maloměřice a Obřany mají nejen bohatou historii, ale jsou zde i zajímavá místa, které bychom rádi našim návštěvníkům přiblížili.
Účel stezky bude nejen vzdělávací, ale povede ke zlepšení vztahu občanů a návštěvníků k tomuto území.
Projekt má celoměstský význam, protože území kolem řeky Svitavy a oblast Hádů slouží k rekreaci a návštěvám všem obyvatelům Brna.
Naučná stezka bude zahrnovat 10 - 15 informačních tabulí a lavičky v přírodním stylu.
Projekt by volně navazoval na již realizovaný projekt Industriální naučná stezka u řeky Svitavy (ukončení realizace v roce 2021).

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Obeznámení návštěvníků s historií Maloměřic a Obřan, upozorní také na druhy rostlin, stromů, ptáků a zvířat, se kterými se mohou setkat. Zvýšení obecného povědomí o této městské části.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 1 500 000 1 500 000
Rezerva projektu 1 500 000 500 000
Údržba 3 200 000 600 000
Cena celkem: 2 600 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí Umístění jednotlivých tabulí a obsah konzultovat s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
MČ Brno - Maloměřice a Obřany Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný