Víceúčelové hřiště Řečkovice
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Martin Otčenášek
5 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2023
318 líbí se mi
932 kladných hlasů

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro sportování v této části Řečkovic. Návrh umisťuje nové veřejné víceúčelové hřiště na asfaltový plácek mezi garáže na konci ulic Škrétova a Kremličkova.

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro sportování v této části Řečkovic. Návrh umisťuje nové veřejné víceúčelové hřiště na asfaltový plácek mezi garáže na konci ulic Škrétova a Kremličkova. V blízkosti se sice nachází jedno hřiště na malou kopanou, to ale kapacitně nedostačuje pro celou oblast tvořenou ulicemi Družstevní, Škrétova, Renčova, Kremličkova a všemi ulicemi v Duhových Polích. Hřiště umožní široké veřejnosti provozování volejbalu, basketbalu nebo malé kopané. Historicky byla tato asfaltová plocha ke sportování de facto využívána. V současnosti je však asfaltový povrch již ve skutečně špatném stavu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hřiště umožní široké veřejnosti provozování volejbalu, basketbalu nebo malé kopané.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 150 000 150 000
Realizace hřiště 1 4 550 000 4 550 000
Údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje V ploše čistého bydlení jsou podle územního plánu přípustné stavby pro sportovní účely za dodržení obecných podmínek využití území, např. že neodporují charakteru lokality a nejsou zdrojem závad a vlivů, které jsou neslučitelné s pohodou v lokalitě a jejím okolí. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor sportu Souhlasíme s projektem a podporujeme ho. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Nezasahuje do záměrů Odboru dopravy. Při řešení prostoru by bylo vhodné umístit do blízkosti hřiště městský stojan typu U. proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný