Hřiště přístaviště Sokolské koupaliště
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Helena Otáhalová
5 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Kníničky
2023
131 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
541 kladných hlasů

Zřízení další rekreační plochy včetně hracích prvků a převlékací kabiny na dosud nevyužívaných a nepřístupných parcelách v blízkosti přístaviště Sokolské koupaliště.
Úvodní foto pouze ilustrační.

V současné době jsou v blízkosti přístaviště Sokolské koupaliště na parcelách v majetku města Brna p.č.807/3, 806/1, 796/2 (katastrální území Brno - Kníničky) zanedbané, zarostlé, nepřístupné, zaplocené a nevyužívané plochy, které naopak slouží problematickým osobám. Na výše zmíněné parcely navazuje plocha - p.č.802/2, 798 a 797, která je již městem upravená jako veřejný gril. Součástí úprav budou hrací prvky pro menší děti včetně pískoviště a převlékací kabina. Projekt počítá s oddělením soukromých pozemků od městských zelení.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Jedná se o zanedbaný prostor v blízkosti nově vybudovaného bezbariérového přístaviště pro lodní dopravu na přehradě. Bude zde vybudováno odpočinkové místo včetně hracích prvků pro rodiny s dětmi (např. pískoviště, prolézačky, skluzavky, lezecká stěna) a dále převlékací kabiny. Součástí návrhu je i zatravnění a zahradní úprava zanedbaných ploch.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vyčištění a vyklizení pozemků, kácení dřevin 1 650 000 650 000
Dřevěná převlékací kabina 2 200 000 400 000
Pískoviště 1 80 000 80 000
Dětské hřiště-prolézačky, skluzavky atd. 1 280 000 280 000
Další hrací prvky (houpačky, kolotoč) 4 500 000 2 000 000
Úprava povrchu + zatravnění 1 700 000 700 000
odpadkové koše 4 10 000 40 000
horolezecká stěna 1 100 000 100 000
Rezerva projektu 1 150 000 150 000
Údržba 3 200 000 600 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemky p.č. 807/3,806/1,796/2 v k.ú. Kníničky jsou plochou rekreační zeleně dle územního plánu, která zahrnuje rekreační areály, pláže i koupaliště. Navrhované herní prvky a převlékací kabiny jsou tak v souladu s touto funkcí. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) a v rámci možností se je pokusit realizovat. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Nezasahuje do záměrů Odboru dopravy. proveditelný
MČ Brno - Kníničky Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný